Poul Richards samfundsproduktion

OMVERDENEN: - At drive virksomhed på landet er også at tage hensyn til samfundet, påpeger Poul Richard Jørgensen fra Christiansfeld, hvis svineproduktion Effektivt Landbrug følger i årets løb.

- Vi har en svineproduktion, en planteproduktion - og så har vi en samfundsproduktion, der indeholder naturpleje, nabopleje og miljøpleje. Det er den del, der gør det andet muligt.

Sådan beskriver Poul Richard Jørgensen sin på bedrift på Trummersgaard ved Christiansfeld, hvor han – sammen de bedriftens øvrige to ejendomme – har en produktion på 1000 søer, 28.000 smågrise og 5.500 slagtesvin.

- Vi tager os det ansvar at drive virksomhed på landet og at tage hensyn til samfundet, understreger den sønderjyske svineproducent

- Vi kan sørge for at hilse på folk, vi kan finde et græsareal til naboens hest, sælge lidt hø og halm og gøre tjenester med rendegraveren til favorable vilkår, siger Poul Richard Jørgensen, der også altid inviterer borgerforeningen med ved større arrangementer, da det giver en større flade og god kontakt med folk i området.

Samtidig tjener borgerforeningen så lidt penge ved at sælge lidt pølser eller kaffe, hvis der eksempelvis skal være åbent hus eller andet besøg på gården.

Husk omgivelserne
I følge Poul Richard Jørgensen kan man sagtens køre en stor produktion og samtidig tilgodese omgivelserne. Give andre nogle gode naturoplevelser og opleve vildtet.

- Vi tror ikke, naboen gider høre om det, men det er en god idé at invitere naboerne med på besøg, for eksempel sammen med planteavlskonsulenten – og dermed vise, at landbruget også giver oplevelser.

Læs den faglige føljeton fra den sønderjyske svinebedrift i Effektivt Landbrug Weekend.

Læs også