Arla får hård kritik af Mouritsen

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Repræsentantskabet i Arla har godkendt resultatdisponeringen for 2006. Men Peder Mouritsen er utilfreds med, at mælkeproducenterne skal konsolidere flere penge end hidtil.

Arlas repræsentantskab mødtes onsdag i Halmstad for at disponere resultatet for 2006. Et årsresultat med 933 millioner kroner i overskud var bedre end ventet set i lyset af forbrugerboykotten i Mellemøsten under Muhammedkrisen.

Årets resultat giver en efterbetaling på sammenlagt knap 12 øre pr. kilo mælk. Heraf får mælkeproducenterne 5,31 øre udbetalt.

Samtidig placeres der 3,0 øre til ejerbeviser, og 3,27 øre sættes af til oprettelse af en ny strategifond. Formålet med fonden er, at den skal kunne bidrage til mælkeprisen, hvis der i perioder er investeringer, som særligt belaster virksomheden.

Disponeringen betyder, at mere end halvdelen af mælkeproducenternes efterbetaling bliver bundet. Samtidig må mælkeproducenterne konstatere, at de med en efterbetaling på 5,31 øre pr. kg mælk kun får udbetalt 216,72 øre pr. kg mælk i 2005/2006 mod 220,98 i regnskabsåret 2004/2005. Det svarer til 4,26 øre mindre udbetalt.

Peder Mouritsen, formand for de danske mælkeproducenter, mener ikke, at Arla har varetaget andelshavernes interesser på tilfredsstillende vis.

- Det eneste, der tæller, er de penge, der kommer i vore baglommer. Når man kigger på regnskabet, bliver der brugt alt for mange penge til konsolidering, siger Peder Mouritsen.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG fredag.

Læs også