Farvel til et godt netværk

(LANDBRUG FYN) Jeg er stolt af at have været med i systemet. Ikke mange brancher har så godt et netværk, siger Kurt Nissen, der i går stoppede som formand for Agrogården.

Efter 30 år i organisationsarbejdet i Landboforeningerne - heraf de sidste 10 år som formand for Agrogården - ønskede gårdejer Kurt Nissen, Frankfri, ikke at genopstille til formandsposten, da Agrogården i aftes, tirsdag den 6. marts, afholdt generalforsamling i Ringe.

- Min beslutning om at stoppe som formand var helt udramatisk og har været undervejs i nogen tid, siger Kurt Nissen. Jeg har været formand i 10 år, og jeg mener, at jeg efter 30 år i organisationsarbejdet kan holde med god samvittighed.

- Der er sket en stor udvikling og mange forandringer. Agrogården har det godt og bliver stadig styrket. Vi har fået en ny direktør, og der er enighed i bestyrelsen om Agrogårdens Strategi 2009, som vil sætte medlemmer og kunder mere i fokus. Derfor er det et godt tidspunkt at skifte.

- Jeg er stolt af at have været med i systemet, understreger Kurt Nissen. Ikke mange brancher har et så udviklet og godt netværk som landbruget. Man kan altid få en god hjælp og vejledning - også opad i vort eget system.

- Organisationsarbejdet har givet mig mange oplevelser gennem årene - også på det menneskelige plan. Jeg har opbygget mange kammeratskaber gennem samarbejdet og samværet med en masse spændende mennesker. Det er noget af det, jeg kommer til at savne, erkender Kurt Nissen, der peger på vigtigheden af, at man mentalt gør sig klar til at stoppe.

- Der er sket meget i årenes løb, men vi har været privilegeret af, at vore medlemmer har givet os mulighed for at tilpasse os. Opgaverne i dag er stadig store. Det er en udfordring hele tiden at være med til at servicere vore medlemmer - at have et system, som vi kan stille til rådighed for medlemmerne.

Kurt Nissen blev født på Ærø for 54 år siden som den ældste af fire brødre, hvoraf den ene har drevet fødegården. På et tidspunkt fik Kurt Nissen plads på Fyn, hvor han lærte sin kone, Nanna, at kende. I 1975 overtog de to den ejendom i Frankfri, hvor de stadig bor, og samtidig etablerede Kurt Nissen et I/S sammen med sin svigerfar, omfattende familiernes to gårde, den ene med søer og den anden med køer.

I 1993 overtog Nanna og Kurt Nissen hele bedriften, der i dag omfatter ca. 100 ha, hvoraf 70 er ejet og resten forpagtet. For fire-fem år siden blev køerne sat ud og mælkekvoten solgt, hvorefter der nu produceres slagtesvin. Parrets søn, der er agrarøkonom, er delvis beskæftiget i den hjemlige bedrift, mens datteren er cand.oecon.agro. og ansat som organisationskonsulent i Dansk Landbrug på Axelborg.

Kurt Nissen startede sin organisatoriske karriere i 1977 i Bondestandens Landboforenings planteavlsudvalg. I 1987 blev han formand for det fælles planteavlsudvalg for de tre foreninger, som stod bag oprettelsen af Agrogården.

I 1991 blev Kurt Nissen formand for Bondestandens Landboforening. Ved oprettelsen af Agrogården, Landboforeningen af 1992, blev han valgt til næstformand - og i 1997 til formand for foreningen. Han har endvidere været næstformand for De Fynske Landboforeninger og formand for det fynske praktikpladsudvalg, og han er fortsat næstformand i bestyrelsen for TV2 Fyn, hvor han i november blev genvalgt for en fireårig periode.

- Organisatorisk er der sket meget på Fyn gennem den sidste snes år. Således er Agrogården dannet af otte foreninger - ad et par gange. LandboFyn er resultat af en tilsvarende udvikling, og i dag er vi tre landboforeninger på Fyn, konstaterer Kurt Nissen.

- Det, der ærgrer mig mest, er alle de kræfter, der fra 1998 til 2000 blev brugt på at samle organisationen. Da var bestyrelserne for en gangs skyld foran medlemmerne. Men der var mange følelser i det, og vi skulle have gjort det på en anden måde. Jeg tror på, at der inden for en overskuelig tid kommer et samarbejde mellem Agrogården og LandboFyn. Men jeg tror ikke på sammenslutning i ét hus.

- Efter at forslaget om sammenlægning til én forening var faldet i 2000, var en af mine bedste oplevelser, at Østfyns Landboforening valgte at gå med i vores samarbejde, Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning I/S. Det gav en anden balance i sammensætningen. 1. januar 2003 startede så Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne, hvor Svendborg, Østfyn, Langeland og Ærø kom med efter to år i rådgivningsselskabet.

- I dag er vi en del af Region Syddanmark, og der vil sikkert ske noget med hensyn til, hvordan vi bliver repræsenteret op i systemet, vurderer Kurt Nissen. Fyn har kunnet samarbejde om det politiske. De fynske Landboforeninger dækker jo alle de tre fynske landboforeninger. Det kører godt, men det kommer til prøve nu, hvor Dansk Landbrug vil lægge op til ændringer. Jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver håndteret.

TEKST OG FOTO: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også