Første autoriserede vildtslagteri på Fyn

(LANDBRUG FYN) 28-årige Jesper Bruus har fået de veterinære myndigheders godkendelse af »Vildt & Fjerkræ Pilleriet« i Stenstrup.

Fyn har fået sit eget vildslagteri med alle godkendelser i orden efter de nyeste bestemmelser på området. Det nye slagteri ligger på Alpevej i Stenstrup og ejes af 28-årige Jesper Bruus.

- Jeg har for godt en måned siden fået de veterinære myndigheders godkendelse af det sidste års tids anstrengelser for at få indrettet mit eget vildslagteri, siger Jesper Bruus, der valgt at kalde forretningen - »Vildt & Fjerkræ Pilleriet«.

- Det betyder, at jeg nu både kan gøre jægernes fuglevildt i stand til konsum eller købe det, forarbejde det og sælge det videre til detailsalg.

Den mulighed har jægere og jagtkonsortier ikke længere. Alt vildt skal efter de opstrammerede regler, blandt andet som følge af fugleinfluenzaens indtog i Danmark, gøres i stand og dyrlægekontrolleres, før det lægges i en vildthandlers køledisk.

Jesper Bruus har fået interessen for jagt og vildpleje ind med modermælken. På den baggrund er der ikke noget at sige til, at han gerne vil gøre sin hobby til sin levevej. Han er vokset op i en jagtglad familie på Sydfyn, og jagt har fyldt meget i hans hidtidige liv. Og som rigtig jæger drejer det ikke kun om at komme ud med bøssen; vildpleje og omsorg for jagtbyttet hører også med.

- Jeg er vokset op i et område, hvor der er stor interesse for jagt og mange muligheder for at udøve jagt. Jeg har tidligt fattet interesse for den del af jagten, der går ud på efterfølgende at gøre jagt-udbyttet i stand for tilberedning. For fuglevildts vedkommende drejer det sig om at udtage indvolde og stå for pillearbejdet.

Jesper Bruus er ansat ved Kriminalforsorgen og gør tjeneste ved Statsfængslet i Nyborg. Det holder han fast ved også fremover. For nok kan der være travlt i den nystartede virksomhed i Stenstrup, men også han må bøje sig for, at jagt er en sæson-bestemt interesse med lange perioder uden jagtbytte.

Myndighedskravene til indretning af lokaler og til forretningsgangene i den type virksomhed, som Jesper Bruus ønsker, er ret strenge.

- Det har jeg ingen problemer med at leve op til, siger den 28-årige forretningsindehaver. Jeg har fået god vejledning undervejs og har fået det hele godkendt sidst i september, så jeg nu allerede er kommet godt i gang med virksomheden.

- Senest 24 timer efter fuglevildtet er skudt, skal det gøres klart til afhentning og konsum. Jeg har allerede en del kunder, som jeg har skaffet mig gennem min mangeårige tilværelse som jæger på egnen.

- Fra nogle jægere modtager jeg fra et par stykker vildt og op til godt et par hundreder vildænder eller fasaner på én gang. De mange dyr stammer fra de store jagter, som der er en del af på godserne på Sydfyn og Langeland.

Når det rigtig går for sig i »pilleriet«, har Jesper Bruus besøg op til fire gange om ugen af Fødevarestyrelsens veterinære kontrollør.

- Kontrolløren, der er dyrlæge, skal naturligvis have adgang til at kontrollere arbejdsgangene og kølerummene, som vildtet opbevares i, siger Jesper videre. Jeg skal gemme ca. 10 pct. af de udtagne indvolde, og kontrolløren skal have adgang til at se hele produktionen, inden den afhentes af kunden.

Virksomhedskonceptet for »Vildt & Fjerkræ Pilleriet« går ud på, at kunderne selv bringer vildtet til Alpevej 4 i Stenstrup, og selv afhenter det igen. Noget af det færdigbehandlede vildt går til Bendixens Fiskehandel i Svendborg og til Hilbert Christensens Fiske- og Vildforretning i Tarup-Centret i Odense.

- Det giver en god kontakt med kunderne, at de kommer til mig, siger Jesper Bruus, der så også på de lange arbejdsdage kan få tid til at se efter den halvandet år gamle søn Mikkel, når moderen Karina er på forskudt arbejde i en tøjforretning i Svendborg.

TEKST: LEIF HANSGAARD

Læs også