Høegh frygter landbruget lades i stikken

(EFFEKTIVT LANDBRUG) PESTICIDER: EU-Kommissionens har besluttet, at Danmark må kalde sig for særlig beskyttelseszone, hvad angår pesticider. Det kan sætte dansk landbrug tilbage, mener Henrik Høegh, som opfordrer Mariann Fischer-Boel til at reagere.

Grundlæggende er næstformand i Dansk Landbrug Henrik Høegh godt tilfreds med det seneste udspil fra EU, der gør Danmark til en særlig beskyttelseszone, når det kommer til pesticider.

Danmark får lov at skille sig ud, for at beskytte det rene grund- og drikkevand mod nedsivning fra landbrugets sprøjtemidler.

- Hvis vi skal have en accept af landbruget herhjemme, skal vi kunne pumpe rent drikkevand op. Derfor er det også OK med særlige, danske drikkevandsinteresser, og vi har hele tiden støttet forslaget, siger Henrik Høegh.

Beslutningen fra Kommissionen betyder, at Danmark nu kan forbyde bestemte sprøjtemidler, selvom de er godkendt i andre EU-lande. Og det får nu Henrik Høegh til at bede Kommissær Mariann Fischer-Boel om hjælp, så kemiproducenterne ikke helt mister interessen for det danske marked.

Frygten bunder i, at kemiproducenterne får godkendt deres sprøjtemidler i forskellige europæiske zoner, og det nordiske marked bliver nu lidt mindre interessant ud fra et økonomisk synspunkt.

- Min største frygt er, at vi i fremtiden slet ikke får tilbudt nye sprøjtemidler, fordi vi er en del af den nordlige zone, som kemiproducenterne nok snart har lidt svært ved at se de økonomiske perspektiver i. Derfor er det oplagt, at Kommissæren placerer os i den mellemeuropæiske zone, så vi stadigvæk får tilbudt sprøjtemidlerne, siger Henrik Høegh, og understreger at Danmark jo med den nye aftale stadigvæk har muligheden for at sige nej tak.

Læs også