450 hektar raps sået i september

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Klitgaard har siden 1. september sået 450 raps. – Vi ved godt, at vi tager en chance, siger driftslederen.

130 hektar vårbyg mangler endnu at blive høstet. Men hveden er i hus, og i går lukkede og slukkede Klitgaard ved Hals også for årets rapssåning.

- Siden 1. september har vi sået 450 hektar, og vi regner med at blive færdige i dag (i går, red.) med de sidste 20 hektar, siger driftsleder for planteavlen, Thomas Simonsen. Han kan konstatere, at der har været stor aktivitet i markerne de seneste dage.

Som beskrevet i Effektivt Landbrug 29. august var bedriften hele 450 hektar bagefter med både høst og såning. Men nu indhenter bedriften altså det forsømte, og så er der ikke noget at gøre ved, at rapssåningen bliver lidt sen, mener Thomas Simonsen, der længe har været klar til at trække rapssåningen helt til den 10. september om nødvendigt.

- Vi spiller i lotteriet, det ved vi godt. Men foreløbig kan vi glæde os over, at det raps, vi såede 1. september, er kommet fint op, siger Thomas Simonsen, der aldrig før har sået raps senere end den 1. september.

- Men vi har snakket med en landmand, der såede så sent som den 10. september sidste år. Og det gik fint. Så nu prøver vi også, og så har det selvfølgelig også den positive effekt, at vi ikke skal ud at finde nogen ekstra gylletanke for at kunne have al gyllen, siger Thomas Sørensen, der er med til at aftage gyllen fra Civagaard A/S, der med 2.000 søer leverer 1.000 fravænnede grise om ugen.

Læs også