Første øko-landmand dømt for medicinmisbrug

(Effektivt Landbrug) DOMFÆLDELSE: Det økologiske bagland kræver, at den økologiske mælkeproducent fratages autorisation. Plantedirektoratet afviser.

Den første sag mod en økologisk mælkeproducent for ulovlig brug og opbevaring af medicin til køer endte med en bøde på 16.000 kroner til landmanden Jens Ulrik Tarpgaard fra Vedersø. Straffen er mindre end de 33.000 kroner, som anklageren havde krævet i bødestraf, men alligevel er straffen fire gange over det sædvanlige niveau på området. Og anklageren efterlyser i det hele taget et højere bødeniveau for brug af ulovlig medicin i landbruget.

Formanden for Økologisk Landsforening, Knud Erik Sørensen, er meget ked af sagen, som han mener, svigter forbrugernes tillid til økologerne. Derfor bør den dømte landmand fratages retten til at drive økologisk landbrug.

- Hvis man bevidst overtræder de regler, som man som økolog frivilligt er gået ind på, så må Plantedirektoratet skride ind og fratage ham autorisationen som økolog, siger Knud Erik Sørensen til Ritzau.

Han er enig i anklagerens efterlysning af et højere bødeniveau for ulovlig brug af medicin i landbruget.

- Gang på gang dukker sager op hos almindelige landmænd, og nu er en økolog så også dømt. Det må jo betyde, at bøderne er for lave, når de ikke virker, siger han.

Formanden for Dansk Landbrugs Økologiudvalg, Gert Holst Hansen, bakker op.

- Vores troværdighed er alfa og omega, og vi kan ikke holde til, at økologer går rundt og gradbøjer reglerne. Derfor må Plantedirektoratet skride ind, siger han til Ritzau.

Men Plantedirektoratet, som kontrollerer økologerne, mener, at økologen har fået en passende straf med den tvungne genomlægning i et halvt år, som han fik efter fundet af antibiotika på gården.

- Vi vejede sagen på en guldvægt, og det endte altså med, at han kunne fortsætte som økolog, hvis han lagde om i et halvt år, hvor han ikke måtte sælge økomælk. Denne afgørelse ankede landmanden i øvrigt, og den er fortsat ikke afgjort i Fødevareministeriet, siger kontorchef Jesper Kaae fra Plantedirektoratet til Ritzau.

Læs også