Rådgivning omplantes

(LANDBRUG FYN) Gartneriets rådgivere på Hvidkærvej i Odense kommer fra nytår til at høre under Landscentret i Skejby.

I begyndelsen af 90’erne blev gartnerierhvervet optaget i Landbrugsraadet, og ved den lejlighed gik frilandsgartnerne og frugtavlerne sammen med landboorganisationerne om en fælles konsulenttjeneste - Frugt og Grønt Rådgivningen.

Fra nytår følger resten af gartnerierhvervet trop, idet Dansk Gartneri, den hidtidige Dansk Erhvervsgartnerforening (DEG), her overdrager rådgivningstjenesten DEG GreenTeam til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Det sker ved, at der oprettes en selvstændig enhed til varetagelse af rådgivningen indenfor væksthusgartneri, f.eks. tomater, agurker og salat, samt for potteplanter, snitblomster og planteskoleplanter. Men såvel rådgivningen som de tilknyttede forretningsområder vil virke i dagligdagen, som hidtil.

- Jeg ser det som en helt naturlig udvikling. Vi er i forvejen medlem af Landbrugsraadet, og strukturudviklingen i vort erhverv har gjort, at mere specialiseret rådgivning er påkrævet på mange fronter. Det vil en lille rådgivningstjeneste som vores på sigt ikke kunne matche alene, påpeger gartneriejer Poul Thage Pedersen, Stige, der er formand for Dansk Gartneri’s omkring 2.000 medlemmer.

For konsulenthuset på Hvidkærvej i Odense og dets 20 medarbejdere får det ingen umiddelbare konsekvenser, udover at direktiver og den månedlige lønseddel fremover er afsendt fra en ledelse, som sidder i Skejby ved Århus.

Overflytningen sker som en virksomhedsoverdragelse, hvor Dansk Landbrugsrådgivning overtager ejerskabet og dermed det fulde økonomiske og driftsmæssige ansvar for DEG GreenTeam, medlemsbladet Gartner Tidende, Grøn Marketing ApS og Grøn Plantebeskyttelse ApS. Som nævnt vil de 20 konsulenter og øvrige medarbejdere fortsat være lokaliseret i Odense. Det samme gælder de otte medarbejdere, der har til huse hos KVL i Taastrup. Til gengæld flytter de fire konsulenter i Århus fra GASA til Landscentret i Skejby.

- Der vil endvidere, fortæller Poul Thage Pedersen, blive oprettet et brugerudvalg for den nye gartneriafdeling under Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, hvor en række producenter får sæde. Blandt udvalgets opgaver vil være at udvikle fremtidige rådgivningsydelser i overensstemmelse med erhvervets efterspørgsel.

TEKST: ERIK HANSEN

FOTO: DITTE BJERRISGAARD BUNDESEN

Læs også