Selvbetjening hos jobservice

(Effektivt Landbrug) GØR-DET-SELV: Hos Landbrugets Jobservice kan både jobsøgere og arbejdsgivere selv oprette og opdatere CV og stillingsopslag på hjemmesiden.

En ny hjemmeside hos Landbrugets Jobservice giver fra 1. maj sine brugere en langt nemmere adgang til at oprette og opdatere jobannoncer og stillingsopslag.

Den brugervenlige hjemmeside på adressen www.lajo.dk er interaktiv, således at man som jobsøger uden at oprette et nyt CV blot kan opdatere sit CV, hvis man har tidligere har benyttet Landbrugets Jobservice.

På hjemmesiden kan man se et udvalg af stillinger, herunder også særskilte stillinger for primært bestyrere, driftsledere og fodermestre til både ind- og udland. Og man kan afmelde sig, hvis man ønsker at stoppe sin jobsøgning.

Har man som arbejdsgiver tidligere været kunde hos Landbrugets Jobservice, kan man få adgang til virksomhedens arkiv, hvor man kan se de stillingsopslag, man tidligere har benyttet. Disse kan så opdateres og returneres til Landbrugets Jobservice, som derpå igangsætter den ønskede søgning. På hjemmesiden er der desuden et særligt link til Østeuropa, hvor man blandt andet se virksomhedens program for udenlandske praktikanter.

Den nuværende indehaver af Landbrugets Jobservice, Peder Top overtog pr. 1. april 2000 virksomheden fra grundlæggeren Richardt Hansen. Fra 1. maj 2004 overtog han tillige Jobservice Danmark fra De Fynske Landboforeninger, hvis leder siden 1995, Carsten Thomsen, fulgte med som konsulent.

- Systemet er 100 procent sikkert, idet både jobsøgere og arbejdsgivere får et personligt kodeord, så uvedkommende ikke kan gå ind at se, hvad andre har skrevet, understreger Peder Top, der tillige med Carsten Thomsen, er fuldtidsbeskæftiget på kontoret i Svendborg, hvor virksomheden har kontor. Her beskæftiger virksomheden desuden tre medarbejdere på deltid.

- Ud fra oplysninger og ønsker fra jobsøgere og arbejdsgivere udvælger vi nogle emner, der matcher efterspørgslen. Således at de pågældende kun får nogle tilbud, der er relevante. Oplysningerne sendes til de implicerede - efter ønske pr. post, fax eller e-mail.

- Som noget nyt tilbyder vi at være ekstern personalerådgiver/planlægger for landmænd uanset bedriftens størrelse, fortæller Carsten Thomsen. Formålet her er, at landmanden kan bruge sin tid mere effektivt til at løse andre driftsledelsesmæssige opgaver på bedriften og overlade det administrative vedrørende medarbejdere til os.

- I forbindelse med planlægning og rekruttering af nye medarbejdere kan vi for eksempel udarbejde arbejdsplaner, planlægge kurser og efteruddannelse, være bisidder ved medarbejdersamtaler, være rådgiver i forbindelse med sammensætning af medarbejderstaben og eventuelt være trediemand i konfliktsituationer.

- I takt med, at landbrugene bliver større og får flere medarbejdere, bliver der mere brug for personalerådgivning og coaching. Men det er ikke kun til de større landbrug, vi tilbyder denne service. Det er til alle, der har erkendt, at ansættelse af de rigtige medarbejdere er en investering - ikke en udgift.

En yderligere nyhed på hjemmesiden er, at man ved et enkelt klik på linket »Østeuropa« direkte kan se alt, hvad Landbrugets Jobservice kan tilbyde vedrørende Østeuropa. For eksempel udenlandske praktikanter fra Ukraine og Letland, der som et led i deres landbrugsuddannelse har muligheden for at komme til Danmark i et praktikophold.

- Endvidere kan man få information om og præsentation af østeuropæiske landbrugspraktikanter med erfaring fra dansk landbrug, som søger job i Øst- og Centraleuropa samt i Skandinavien, viser Peder Top. Der kan vi formidle uddannede medarbejdere med danske referencer, og det er et tilbud, som blandt andet har interesse for de mange danske landmænd, der etablerer sig i Østeuropa.

- Vi kan formidle ledende stillinger for danske driftsledere til landbrug i Øst- og Centraleuropa og ledige kandidater, der søger driftsleder- eller direktørstillinger i disse områder. Desuden formidler vi au-pair ophold til Danmark.

- Siden 2001 har vi haft et samarbejde med en ukrainsk landbrugsskole med ca. 5.000 elever. Uddannelsen på landbrugsskolen varer fem år, og det er i denne periode, at eleverne rejser til udlandet, blandt andet Danmark, for at få mere praktisk erfaring.

- Inden praktikanterne kommer til Danmark, har de alle sammen arbejds- og opholdstilladelse. I den forbindelse har vi et godt samarbejde med Udlændingestyrelsen, siger Peder Top.

- Med hensyn til de meget omtalte lange sagsbehandlingstider i Udlændingestyrelsen, kan jeg oplyse, at vi har oplevet et gennemsnit på ca. seks uger. For de sidste 15 praktikanter har behandlingstiden endda været helt nede på 17-21 dage. Vi kan med andre ord ikke genkende problematikken med sagsbehandlingstider på halve eller hele år.

Læs også