Store svinebedrifter kræver mere ledelseskraft

(Effektivt Landbrug) RAPPORT: Svinebedrifterne bliver større og større. Det stiller krav til ledelsesfunktionerne, fastslår ny rapport.

Fremtidens svinebedrifter får brug for mere ledelseskraft.

Det fastslår en ny rapport fra Landsudvalget for Svin. Om ti år er antallet af bedrifter mere end halveret i forhold til i dag, og i takt med, at svinebedrifterne bliver større og større, er der behov for at udvikle ledelsesfunktionerne.

- Når det økonomiske resultat ikke mere afhænger af en enkelt mand, så kræver det virkelig ledelse og motivation af medarbejderne, hvis man som svineproducent vil op og blande sig med dem, der producerer 28-30 grise pr. årsso, siger afdelingsleder Finn K. Udesen, Landsudvalget for Svin.

Lederens arbejde starter allerede i rekrutteringsfasen, hvor det handler om at få ansat de rigtige medarbejdere.

- Det er vigtigt, at man allerede i udvælgelsesfasen gør sig umage med at finde nogle medarbejdere, som man er på bølgelængde med. Kemien betyder utrolig meget i det daglige. Forudsætningen for et godt samarbejde og et godt produktionsresultat er, at man taler godt sammen, påpeger Finn Udesen.

- Lederen skal også være god til delegere ansvaret ud og fortælle de ansatte, hvad han forventer af dem. Medarbejderne skal føle, at de er et team, der arbejder sammen om at opnå nogle gode resultater, tilføjer han.

Ledelse har stor betydning for bedrifternes økonomiske resultat, understreger Finn Udesen. Den store spredning, som regnskabsanalyserne indikerer, viser, at der er potentiale for betydelige forbedringer i 75 procent af bedrifterne.

- På de store bedrifter skyldes op mod 80 procent af forskellene i de økonomiske resultater ledelsen, og desværre ser vi, at afstanden mellem top og bund øges. For 10-15 år siden kunne der være en halv million kroner i forskel på resultaterne mellem de bedste og de dårligste. I dag taler vi om 2 millioner. Så det er meget store beløb, vi snakker om, siger Finn Udesen, som tilføjer, at forskelle i den størrelsesorden kan være afgørende for evnen til at overleve i branchen.

Og ledelse er som nævnt et nøgleord.

- Faglig dygtighed er et godt udgangspunkt, men det er ikke længere nok. Det er de ledelsesmæssige kvalifikationer, der afgør, om virksomhedsejeren får det bedste ud af sine medarbejdere, og det er helt afgørende, hvis man vil skabe et topresultat, siger afdelingslederen.

Et af de områder, hvor der er brug for en særlig indsats, er at få håndteret de nye krav til lederne, som udspringer af kravene til miljø, husdyrsundhed og dyrevelfærd. Disse elementer er ifølge Landsudvalget for Svin ikke i tilstrækkeligt omfang integreret i driftsledelsen.

- Man skal betragte svinebedrifterne som egentlige virksomheder, og så bør ejerne også have en politik for, hvordan man håndterer miljø og dyrevelfærd. Der skal være nogle målsætninger på disse områder, så medarbejderne har nogle klare retningslinier at arbejde efter, siger Finn Udesen.

- Det er ikke nok at opnå topresultater – det er selvfølgelig fint – men det skal også ske på en så miljøneutral måde som muligt. Derfor er det vigtigt, at man ude på bedrifterne laver nogle politikker, så man, når man ansætter nye medarbejdere, kan sige, at her på stedet har vi de og de mål for produktionen, og vi har de og de mål for dyrevelfærd og miljø, siger afdelingslederen, som understreger, at det også er lederens opgave at formidle virksomhedens politikker på disse områder videre til medarbejderne.

Rapporten fra Landsudvalget for Svin peger også på, at driftsfællesskaber kan være en interessant samarbejdsmulighed for flere svineproducenter. Inden for planteavlen anvendes der allerede driftsfællesskaber i stigende omfang. Der er også eksempler på driftsfællesskaber, hvor flere svineproducenter går sammen med en stor planteavler, som aftager gyllen og passer jorden for svineproducenterne.

- Driftsfællesskaber er noget, som er spiret frem de seneste år, ikke mindst indenfor planteavlen hvor der er store synergieffekter og besparelser ved at gå sammen med andre. Vi kunne også godt tænke os, at der kom nogle flere initiativer inden for svineproduktionen – ikke mindst når det gælder slagtesvineproduktion, siger Finn Udesen.

Ledelse bliver under alle omstændigheder et meget vigtigt aspekt på fremtidens svineproducenter. Derfor er det vigtigt, fastslås det i rapporten, at der ved hjælp af rådgivningssystemet udvikles organisatoriske og ledelsesmæssige koncepter, som kan tilpasses svinebedrifterne.

Læs også