Affaldsproblemer

(LANDBRUG FYN) PROBLEMAFFALD: Roeaffaldet gav store problemer for Assens Sukkerfabrik, roedyrkerne og aftagerne i den forløbne kampagne.

- Roeaffaldet er et emne, der altid skaber debat i vores dyrkerkreds. I år må vi endda sige, at det har skabt mere debat, end det plejer. Desværre fordi der var problemer med både omsætning og afhentning.

Det sagde formanden for Dyrkerforeningen ved Assens Sukkerfabrik, Peder Hovgård Rasmussen, i sin beretning på foreningens generalforsamling. Han nævnte, at der sidste år blev indgået en ny affaldsaftale, som i korte træk går ud på, at alle automatisk sælger deres affald til en pulje, som administreres af dyrkerforeningens noteringsudvalg og Danisco i fællesskab. En aftale, som mange affaldsbrugere betegner som positiv.

- Forud for kampagnen satte noteringsudvalget en pris på 30 kr. pr. tons - svarende til sidste års gennemsnitspris, oplyste formanden. Men først i september, hvor det hele gerne skulle være omsat, manglede stadig knap en fjerdedel.

- De første fire-fem uger i kampagnen blev der udleveret mange store partier, men længere hen kom der ikke gang i omsætningen. 4. november blev noteringen sat ned til 5 kr. uden det store resultat. Et andet forsøg var et tilbud om at få 10 kr. pr. tons affald, som afhentes udover bestilt mængde, indtil pladsen er tom.

- Det gav dog heller ikke de store reaktioner, konstaterede Peder Hovgård Rasmussen. Affaldet hobede sig op - med en dårligere kvalitet til følge. Sidst i november var det så galt, at der blev indkaldt til krisemøde. For at få gang i handelen blev noteringen sat ned til minus 10 kr. pr. tons. Det hjalp, og der blev ikke brug for en aftale med Alfax i Kolding om at tørre overskudsaffald.

- Den totale mængde blev på 214.000 tons med en gennemsnitlig tørstofprocent på 10,5. Prisen til kommende kampagne er sat så lavt som til 5 kr. pr. tons - for at få brugerne til at købe.

- Det er vores indtryk, understregede Peder Hovgård Rasmussen, at affaldshandlerne »glemte« at fortælle brugerne, at prisen var sat ned. Derfor ønsker vi at fortælle allerede nu, at vi kan sælge et billigt og godt foder, såfremt det bliver afsat i takt med produktionen.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også