Hans Chr. Schmidt: Pas på jeres omdømme

(Effektivt Landbrug) - I skal sørge for at have et godt forhold til jeres naboer og tage de problemer, de rejser, alvorligt, sagde fødevareministeren på Dansk Landbrugs delegeretmøde.

Landbruget må indstille sig på, at erhvervet har fået nye naboer, som er kommet tæt på og har meninger om, hvad der sker på landet. Det slog fødevareminister Hans Chr. Schmidt fast med syvtommersøm på Dansk Landbrugs delegeretmøde i Herning.

- I skal passe godt på jeres omdømme, lød ministerrådet med henvisning til, at der er enkelte landmænd, som ikke kan finde ud af at opføre sig anstændigt i forhold til vigtige områder som miljø og dyrevelfærd.

Ministeren pegede samtidig på, at mange mennesker aldrig har sat deres ben på en gård. De eneste billeder, de har af landbruget, er enten hentet fra en Morten Korch-film eller fra nutidens medier. Ikke desto mindre skal problemerne med gylle og lugt løses. Det er nemlig et af landbrugets største »betonklodser«, når det gælder erhvervets image.

- I skal sørge for at have et godt forhold til jeres naboer og tage de problemer, de rejser, alvorligt, sagde Hans Chr. Schmidt. Han tilføjede, at kvægpensionister og »gyldne hektarer« heller ikke er noget, der styrker erhvervets opbakning i den øvrige befolkning.

- Også her skal I passe på jeres omdømme, formanede ministeren.

Dansk Landbrugs formand, Peter Gæmelke, tog selv fat på vigtigheden af at styrke befolkningens sympati overfor landbruget. Det skal først og fremmest ske gennem godt landmandskab og godt naboskab, fastslog han i sin beretning.

- Vi kan og vil heller ikke acceptere, at nogle af vores kolleger overtræder landets love, sagde landbrugets præsident, der kaldte det både flovt og forstemmende, at myndighedernes medicinrejsehold sidste år fandt overtrædelser hos halvdelen af to hundrede landmænd.

Ulovlig import af sprøjtemidler eller overtrædelser af reglerne om dyretransporterer er der heller ingen undskyldning for. Og ingen landmænd skal producere flere svin, end de har tilladelse til.

- Vi skal hjælpe hinanden med at komme disse lovovertrædelser til livs. Vi må - hvor ubehageligt det end kan føles - enten personligt tage fat i de brodne kar, vi møder, eller lade myndighederne gøre det. De, der med overlæg træder ved siden af, skal straffes, så det kan mærkes, sagde Peter Gæmelke, som slog fast, at landmænd skal kendes for flid og foretagsomhed og ikke for fusk.

Morten Laursen, Østjysk Familielandbrug, pegede under debatten på de store svineproducenter som de største syndere.

- Svinebonde er blevet et skældsord ude i den brede befolkning. Der er nogle hurtigløbere - eller snarere slalomløbere - iblandt os, som forsøger at kringle sig udenom lovene ved at lave selskaber og skuffeselskaber, så det kan være svært at finde hoved og hale på, hvor mange dyr de egentlig har. Det giver et dårligt image, sagde Morten Laursen.

- Der er kun én vej ud af det, fortsatte han i tråd med Peter Gæmelke. Vi må tage klart afstand til det, der foregår, og medvirke til at opklare sagerne. Lov er lov. Og lov skal holdes.

Anders Chr. Wegger, Kronjysk Landboforening, kom med et konkret bud på, hvordan der kan gøres noget ved de lugtproblemer, som får mange udenfor landbruget til at rynke på næsen af erhvervet: Bedre rammebetingelser for etablering af biogasanlæg.

- Etablering af biogasanlæg kan være med til at sikre erhvervet et godt omdømme. For det er vigtigt, at vi mindsker nogle af de gener, vi må erkende, at vores erhverv kan påføre omgivelserne, sagde han.

- Biogasanlæg kan både være med til at sikre arbejdspladser nationalt og ude i lokalområderne. De kan samtidig være med til at sikre den animalske produktion i de områder, hvor man har problemer med grundvand og nitrat, og sikre den indtjening, som også er så vigtig ude i de tyndt befolkede områder, sagde Anders Chr. Wegger.

Læs også