Unge trukket rundt ved næsen

(LANDBRUG FYN) Vestfyns Landboungdom oplevede to gange på 14 dage, at mundtlige løfter om lån af areal til foreningens første traktortræk blev brudt.

Vestfyns Landboungdom har i den seneste uge været i overhængende fare for at miste hele egenkapitalen, hvilket ville have betydet, at lokalkredsforeningen måtte opløses.

To gange inden for de seneste 14 dage har Vestfyns Landboungdom oplevet, at mundtlige tilsagn om lån af grund til et nyt tiltag i form af enkelt dags arrangement med traktortræk blev trukket tilbage af lodsejeren, efter at de unge havde forpligtet sig til anden side for omkring 20.000 kroner med hensyn til leje af slæde, fadølsanlæg og plakater til kørselsvejledning for publikum og deltagere.

- Bare fordi det handler om en lille forening baseret på frivillig arbejdskraft, så tror folk åbenbart, at man bare kan skalte og valte med sine løfter, lød det harmdirrende fra medlem af trækudvalget Jacob Andersen i mobiltelefonen, da han var på vej ud for at bese den tredje grund på lige så mange uger.

- I første omgang fik vi tilsagn fra Tommerup Kommune om lån af en grund, men efter 14 dage trak kommunen sig, fortæller Jacob Andersen.

- Kort før påske fik vi af vognmand Torben Andersen lov at låne en grusgrav på Lundsgårdvej mellem Verninge og Nr. Broby. Onsdag eftermiddag ringede han så, og sagde, at vi nok også burde spørge ejeren af grusgraven, hvilket jeg mildt sagt blev meget overrasket over, da vognmanden ikke tidligere havde sagt noget om, at han ikke selv ejede grusgraven, siger Jacob Andersen.

Torsdag kom Broby Kommune og en privat lodsejer, der ejer to sammenhængende grunde, den trængte forening til hjælp få timer før, der skulle træffes afgørelse, om stævnet skulle aflyses og kredsforeningen dermed likvideres.

Arrangementet bliver gennemført 22. maj mellem klokken 10 og 16 og valpladsen er på et areal ved Broby mellem Odense Landevej og S.A.B.’s bygninger.

De lokale spejdere har koblet sig på arrangementet, så der bliver særlige aktiviteter for børnene. Der bliver naturligvis også mulighed for lidt forfriskninger fra en bod med sodavand, øl og pølser.

- Vi vil gerne gøre noget mere for at pleje medlemmerne, og dels er traktortræk i sig selv en attraktiv begivenhed, hvor vi kan være aktive både som deltagere og med de praktiske opgaver, dels giver arrangementet forhåbentligt et fint overskud, som vi kan bruge til gavn for medlemmerne i årets løb, siger kredsformand Bjarne Jørgensen.

Når Vestfyns Landboungdom giver sig kast med et så stort og arbejdskrævende og åbenbart risikofyldt arrangement, skyldes det en intern pengestrid med nabokredsen Nordvestfyns Landboungdom.

- Flere af os har hjulpet dem med deres arrangement, og vi har brugt flere dage på at hjælpe dem med deres stævne. Samtidigt har vi set, hvilket overskud deres stævne har givet, uden vi selv har fået nogen gavn af det. Derfor håber vi nu på, at vi ved hjælp af vores erfaring kan lave et ligeså stort overskud, forklarer Jacob Andersen, der tilføjer, at kredsen håber på et fortsat godt samarbejde med Nordvestfyn om årets øvrige arrangementer.

I første omgang har et hårdtprøvet udvalg på fire medlemmer påtaget sig at forberede Vestfyns Landboungdoms eget arrangement, men på selve dagen vil der blive trukket på kræfterne hos flere frivillige.

Det gælder naturligvis også på deltagersiden, hvor arrangørerne håber på 25 standardtraktorer fordelt på tre vægtklasser: mindste klasse under 5.700 kg, mellemste klasse 5.700-7.500 kg og største standardklasse fra 7.500 kg til 12 ton.

Vestfyns Landboungdom har på forhånd fået tilsagn om medvirken af 10 specialtraktorer heraf tre dieseltrukne i farmerklassen.

Sidste frist for tilmelding for deltagerne er søndag 25. april og kan ske til Jacob Andersen, der træffes efter klokken 19 på telefon 40 16 58 01.

Læs også