Maskinudstillere dropper dyrskuet

De syd- og sønderjyske maskinudstillere vil fremover kun være at finde på Det sønderjyske Fællesskue i Aabenraa hvert andet år – men skuet fortsætter ufortrødent.

Der bliver tilsyneladende langt mellem maskinudstillerne på årets dyrskue i Aabenraa i dagene 4. og 5. juni. De syd- og sønderjyske maskinudstillere har i et fælles brev meddelt dyrskueudvalget, at de ikke deltager i dette års skue.

- For snart 10 år siden bestemte vi egentlig, at vi kun ville deltage på skuet hvert andet år, men den beslutning er ikke hidtil ført ud i livet. Det bliver den i år, siger en af de sædvanlige udstillere, Hans Holm fra Hans Holm Maskinforretning A/S i Tinglev.

Han gør det samtidig klart, at der på ingen måde er tale om en boykot af dyrskuet. De vil gerne deltage, men det bliver kun hvert andet år.

»…Den forringede konkurrencesituation med deraf faldende indtjeningsmuligheder gør det nødvendigt at indskrænke udgifterne i vore forretninger væsentligt«, hedder det videre i brevet.

Samtidig gøres det klart, at maskinhandlerne ikke vender skuet ryggen:

»…Vi vil meget gerne være behjælpelig med at forny og ajourføre Det sønderjyske Fællesskue med deltagelse hvert andet år, så skuet også står godt rustet til fremtiden«.

Det forhindrer imidlertid ikke, at der holdes dyrskue, for som Gert Karkov udtrykker det:

- Det er de sønderjyske landmænd og ikke maskinudstillerne, der bestemmer, om der skal holdes dyrskue, og jeg mener, at maskinhandlerne på denne måde sender et signal om, at de vælger de sønderjyske landmænd fra. Det er dem, der bakker op om skuet, der også bakker op om sønderjysk landbrug, fastslår Gert Karkov overfor Landbrug Syd.

- Skuet besøges af mange byfolk, og de kan også få inspiration til deres haver, konstaterer Gert Karkov og fortæller, at der også vil være tyske udstillere på plads til årets skue, og han forventer, at der også kommer udstillere, der præsenterer nyere, brugte landbrugsmaskiner.

De seneste to år er der i forbindelse med dyrskuet afviklet et specielt indslag, Mad & Mode, og det har været så stor en succes, at det vil blive gentaget i år.

Læs også