Vandet strømmer nu til Slivsø

(LANDBRUG SYD) Det blev på flere måder et vådt arrangement, da Slivsø skulle genskabes – søen er klar om nogle måneder.

Rigtig mange mennesker havde begivet sig ud i det våde element, da vandet igen skulle strømme ud i sønderjyske Slivsø. Også fra oven blev det en våd affære, så regntøj, paraplyer og gummistøvler var velegnet.

Ved arrangementet, der blev holdt bag Hoptrup Højskole, kunne folk - med hjælp fra himlens sluser – opleve, at der blev åbnet for det rindende vand fra Hoptrup Å af Jens Andresen, udvalgsformand for teknik- og miljø i Sønderjyllands Amt, som med et fast greb om håndtagene i en rendegraver løftede to jernplader og gav plads for vandet.

Inden da havde Jens Andresen budt velkommen og sagde blandt andet, at dette arrangement var kulminationen på en opgave, der var blevet løst gennem et flot og positivt samarbejde.

Også udvalgsformand Erling Haugaard fra Haderslev Kommune, statsskovrider Carsten Ørnsholt fra Skov- og Naturstyrelsen og lodsejer August Kragh bidrog med indlæg til begivenheden.

Når søen om få måneder er en realitet, bliver Slivsø Sønderjyllands tredjestørste sø kun overgået af Hostrup Sø og Haderslev Dam. Søen får en vandflade på 160 hektar eller det samme som 300 fodboldbaner, og på centrale steder bliver dybden mellem to og tre meter.

I alt kommer søen til at rumme 3,5 millioner kubikmeter vand, og gennemstrømningen af vandet vil i gennemsnit vare 50 dage.

Slivsø blev afvandet i slutningen af 1950’erne. Siden da har det tidligere søområde ligget tørlagt ved hjælp af pumper og været landbrugsjord.

Sønderjyllands Amt har besluttet, at søen skal genskabes, og store entreprenørmaskiner har været i gang med at lave diger, broer, stier og parkeringspladser i området.

Slivsø var i gamle dage kendt for sit rige fugleliv. Med søens beliggenhed tæt ved fuglenes trækruter langs Jyllands østkyst er der gode chancer for at få fuglelivet tilbage. Men der er også tænkt på de rekreative muligheder. Der anlægges stier ved søen, så der bliver muligheder for at iagttage fuglene og den øvrige natur.

Læs også