Fra spand til robotter

(LANDBRUG SYD) Tre af gæsterne havde en særlig anledning til at komme til kontrolassistent Johannes Lønborgs jubilæum - de var med til at ansætte ham for 40 år siden.

Når man ser fremad, er 40 år lang tid - det samme er ikke tilfældet, når man ser bagud. Men når de 40 år er gået, er der mulighed for at se, hvordan udviklingen har været - og den har været enorm.

- Da jeg startede, malkede alle i spand - i dag bruges der nogle steder malkerobotter.

Ordene kommer fra 63-årige Johannes Lønborg, der netop har fejret 40 års jubilæum som kontrolassistent i det sønderjyske - et job, hvor han på nærmeste hold har kunnet følge udviklingen i dansk kvægbrug.

Da han startede i 1963, besøgte han omkring 100 kvægejendomme, der i gennemsnit havde 12 køer. I dag besøger han næsten lige så mange kvægbrug - 92 - men antallet af køer er vokset nærmest eksplosivt. Ejendommene har gennemsnitligt mere end 100 køer hver.

- Udviklingen går stærk, og flere og flere lukker, så gennemsnittet vil vokse yderligere, lyder vurderingen fra Johannes Lønborg, der gerne bliver ved i branchen, til han bliver 65 år.

Han nyder arbejdet - ellers var han nok heller ikke blevet ved så længe.

- Jeg sammenligner mig med at være post. Jeg kommer rundt og besøger mange landmænd, lyder vurderingen fra Johannes Lønborg.

Tidligere var der bedre tid til at komme ind og få en kop kaffe. I dag har landmændene mere travlt, men der er fortsat mange landmænd, der nyder at få besøg - det er trods alt ikke hver dag, at der kommer besøg udefra.

Muligheden for den snak glæder også kontrolassistenten, der betegner sit arbejde som godt og frit.

Der er heller ingen tvivl om, at han er vellidt blandt sine »kunder«. Var det ikke tilfældet, ville der ikke være dukket flere end 125 op, da han fejrede sit 40 års jubilæum på Brøns Kro.

Her var der bl.a. besøg af tre af de bestyrelsesmedlemmer i Vodder-Arrild sogns Kontrolforening, der i 1963 var med til at leje ham for et år - det er siden blevet forlænget mange gange. Siden dengang er der også på det område sket flere fusioner, så han i dag er ansat i Sønderjysk Kontrolforening.

Arbejdet er imidlertid stadig det samme, selvom udviklingen har ændret også køerne. I starten gav køerne i snit 4.500 kg mælk årligt - det er i dag vokset til næsten 8.500 kg i gennemsnit.

Læs også