Fødevareimport handler om tillid, ikke procentsatser

– I dansk jordbrug og fødevareindustri er vi, ganske som de danske forbrugere, mere interesserede i fødevaresikkerhed og -kvalitet end i teoretiske procentsatser for import, udtaler Landbrugsraadets administrerende direktør, Klaus Bustrup. Udtalelsen kommer som en kommentar til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens udspil om Vækst gennem Globalisering, hvori ministeren siger, at dansk vækst begrænses ved at kun 70 procent af importpotentialet udnyttes. Dette gælder ikke mindst på landbrugs- og fødevareområdet. – Fødevareimporten er steget med 110 procent de seneste ti år, så forbrugeren har fået et større udvalg af flere udenlandske fødevarer end nogensinde før. At der trods stigende import stadig sælges langt flere danske fødevarer i butikkerne skyldes, at danske forbrugere foretrækker danske fødevarer, siger Klaus Bustrup.

Præferencen for det danskproducerede skyldes den tillid, som forbrugerne har til danske fødevarers sikkerhed og kvalitet. Desuden spiller friskhed, dyrevelfærd og velkendte mærker en rolle for mange forbrugere.

Den forholdsvis lave import betyder ikke, at Danmark ikke er med på globaliseringsvognen, påpeger direktøren, der roser ministeren for at tillægge det globale aspekt stor værdi i den fremtidige erhvervspolitik.

– Danske landbrugsprodukter kan købes i godt 200 lande verden over, og vi er bedre til at eksportere til lande uden for EU end flere af de øvrige europæiske lande, siger han og fortsætter: Desuden påpeger Bendt Bendtsen selv, at der er en positiv sammenhæng mellem konkurrence, produktivitet og udnyttelse af eksportpotentiale – en situation, vi i dansk landbrug og fødevareindustri i høj grad befinder os i. Vi håber derfor, at ministeren skaber de rigtige rammer for en fortsat vækst gennem lige konkurrencevilkår.

Læs også