Delvis ros til regeringens sanering af regeljunglen

– Det er glædeligt, at regeringen i sin handlingsplan for regelforenkling slår til lyd for princippet om »noget-for-noget« ved at undersøge mulighederne for at præmiere mønstervirksomheder på skatte- og afgiftsområdet, siger Landbrugsraadets administrerende direktør, Klaus Bustrup.

Landbrugsraadet havde dog håbet, at tendensen med at kombinere en behovsorienteret kontrol med virksomhedernes egenkontrol havde været udvidet til også at omfatte fødevare- og miljøkontrollen. Mindre regulering af mønstervirksomheder ser Klaus Bustrup som afgørende for at kunne opfylde regeringens målsætning om at nedbringe de administrative byrder med 25 pct. i 2010.

Direktøren roser desuden regeringen for at sammenkæde regelforenkling med indsatsen for iværksættere ved at foreslå en forenkling af moms- og skatteregnskab samt årsregnskabsloven. Undersøgelser viser, at det netop er disse områder, der tynger iværksættere mest.

– Men det er skuffende, at regeringen ikke forenkler reglerne for opkrævning og tilbageføring af CO2-afgifter, siger Klaus Bustrup. Disse afgifter medfører store administrative byrder, og tilbageføres på en meget skæv måde. Det skader konkurrenceevnen.

– Endelig har vi svært ved at se sammenhængen mellem dette regelforenklingsarbejde og regeringens finanslov, siger Klaus Bustrup. Regelforenklingsarbejdet har vist, at man skal supplere forenklingsindsatsen med rådgivning om de komplekse regelsæt, hvis man vil sikre retssikkerheden. Men i finansloven fjerner man netop tilskuddet til sådan en rådgivning ved at skære tilskuddet til landbrugets konsulentordninger bort. Dermed modarbejder regeringen sig selv.

Læs også