Nye muligheder for nye mælkeproducenter

(LANDBRUG SYD) Fødevaredirektoratet er på vej med bekendtgørelse om kvoter

Den nye ordning forventes i hovedtræk at indeholde følgende:

Alle, der er fyldt 22 år, men ikke 41 år (pt. 55 år) kan søge tildeling op til 300.000 kg i forbindelse med etablering. De 300.000 kg er inklusiv den gratis del. Maks. 50 procent kan tildeles gratis.

Fællesskaber vedrørende en enkelt bedrift kan søge tildeling op til 300.000 kg pr. deltager inklusiv den gratis del. Deltageren skal eje samme ejerandel som de øvrige deltagere.

Den gratis del af tildelingen fordeles ligeligt til alle ansøgere det pågældende år.

Etableringen skal være sket inden for de seneste 3 år. Tildelingen kan foregå trinvis over 5 år.

Køb som nyetableret griber ikke mulighederne for alm. børskøb. Ansøgningsfrist forventes 15. oktober 2003.

En del unge producenter som har bygget ny stald har stadig ledig kapacitet og har opbrugt mulighederne for almindelige børskøb. For disse producenter er ordningen særdeles god.

Vi vil opfordre producenterne til at vurdere mulighederne i ordningen og få afdækket finansieringsmulighederne forinden ansøgning.

Læs også