Sommer og sol til frøhøsten

(LANDBRUG FYN) I den forgangne uge indledtes årets fynske høst. Indledningsvis gjaldt det engrapgræs på Langeland.

- Det er virkelig dejligt at starte op på tærskesæsonen, og heldigvis har det vejrmæssigt været nemt at komme i gang.

Sådan lød i det onsdag fra Kaj Pedersen, Tressebølle - efter den første mark med Balin engrapgræs var mejetærsket. Da avisens høstredaktion mødte den nordlangelandske mejetærskerpilot, som gennem næsten 25 år har været fast landbrugemedhjælper på Egeløkke Gods ved Bøstrup, var han lige begyndt på en første års engrapgræs.

- Denne mark er lidt tyndere, men jeg fornemmer, at frøene til gengæld er lidt tungere, lød den erfarne høstkarls umiddelbare vurdering.

Engrapgræs er let og noget uldent, så selv om der er bundskodder i tanken, kan det godt volde problemer ved tømning, med mindre der tømmes tit. Faktisk gerne for hver 100 meter, påpeger Kaj Pedersen.

Med en fremdriftshastighed på 1-1,2 kilometer i timen er det et tålmodighedsarbejde at være fører af mejetærskeren, men når afgrøden er ren, og vejret er godt, så generer det bestemt ikke Kaj Pedersen.

For at sikre så rene råvarer som muligt er der i år konsekvent blevet fræset rundt om alle godsets frømarker, og Kaj Pedersen pointerer dermed, at det ikke kun er ud til amts- og kommuneveje.

- Med de kommende, nye regler for brugen af Round-up må alle muligheder tages i betragtning, konstaterer Kaj Pedersen.

Rødsvinglen er på Langeland også nær modningstidspunktet, og flere steder er tidlige sorter allerede blevet tærsket. Det gælder både sorterne Napoli og Helena.

I Skattebølle længere nord på Langeland i forhold til Egeløkke har gårdejer Erik Nogel fået tærsket Napoli rødsvinglen. Det drejede sig om en andet års mark, som var fin at tærske og tilsyneladende givet et pænt resultat, og i alt fald bedre end førsteårs tærskningen sidste år.

Erik Nogel har allerede været ude at foretage halmspredningen, så marken umiddelbart kan afbrændes ved første og bedste lejlighed. Med tilbørlig hensyn til naboer og tilstødende marker.

- Nærmeste afgrøde er en vinterbygmark af sorten Siberia, og den er næsten klar til tærskning, nævner Erik Nogel, som imidlertid ikke er forud begejstret for afgrøden, da mange aks er knækket midt på strået.

- Med den ekstreme undtagelse for reduceret udbytte må vi ellers sige, at høstudbytterne i frøgræsmarkerne antages at ligge på den pæne side, lyder det forsigtigt fra konsulent Poul Brandenborg, DLF-Trifolium.

Han ser frem til mejetærskningen af hundegræs, som begynder i ugens løb. Netop denne afgrøde vejer tungt i opgørelserne, da Langeland alene mønstrer 20 procent af det samlede areal med hundegræs i Danmark.

Læs også