Får som natur- og landskabsplejere

Den aktuelle debat om bevaring af den danske fauna har foranlediget Landsforeningen Dansk Fåreavl til at udgive et temanummer »Natur- og landskabspleje«.

Blandt bidragyderne er landskabsarkitekt Carl Aage Sørensen, Holstebro, der blandt andet skriver: »Det bør være muligt at finde frem til et natursyn og en naturholdning, der i højere grad fokuserer på samspillet mellem natur og kultur frem for at se på konkurrencen de to imellem«.

Stat, amter og kommuner anvender flere steder i landet fårene til bekæmpelse af bjørneklo, og juletræsproducenterne bruger får som »miljøvenligt ukrudtsmiddel på fire ben«. I temabladet fortæller Frank Vigh Larsen om pleje af ferske enge og frøgræsafgrøder med får.

Temanummeret kan bestilles (gratis) hos Landskontoret for Dansk Fåreavl, telefon 9680 1255.

Læs også