Kineserier i fynsk landbrug

Smågrisene trives hos Dorthe og Søren Poulsen på Holebækgård i Frørup, og den kinesiske landbrugspraktikant, Weifenj Jiang, har hurtigt lært at tage del i arbejdet med svineproduktionen.

- Jeg får oplevelsen af en anden livsstil og får min uddannelse kombineret med praktisk landbrugsdrift. Så for mig er det en lykkelig skæbne at være i Danmark.

Sådan lyder ordene fra 25-årige Weifenj Jiang fra Shanghai i Kina, men han sidder ved køkkenbordet hos Dorthe og Søren Poulsen, Holebækgård, Frørup. Dér har han været praktikant siden den 1. oktober 2000, og det har været så godt, at han i forrige uge kunne forestå driften af svinestalden, mens familien tumlede i sneen i Sverige.

- Det var selvfølgelig med naboen som bagvagt, men det er imponerende med den ansvarlighed, som vi har oplevet, Weifenj er gået til arbejdet, siger Søren Poulsen, der har oplevet stor lærevillighed hos deres kinesiske praktikant.

Weifenj Jiang giver selv udtryk for betænkeligheden ved at lave fejl, men hvis man prøver at gøre det bedste, og prøver at få lært det, man ikke ved noget om, så bør det ikke gå helt galt, mener han.

Opholdet på Holebækgård er hans andet praktiksted, og han er glad for den familiære status, han har i familien. Det er der også brug for, når man er på den anden side jordkloden. På sædvanlig østasiatisk vis gør han anstrengelser for ikke at sige noget ufordelagtigt om det første praktiksted.

- Jeg var meget opsat på at udnytte den store chance for mit videre virke i Kina med et praktisk ophold i Danmark, siger han. Inden vi kom, vidste vi kun, at Danmark havde et meget veludviklet landbrug, og nu ved vi, at det er rigtigt. Med oplevelsen og erfaringen får vi dækket et led i en uddannelse, som vi ellers ikke ville få.

Weifenj Jiang er ret imponeret af det mekaniserede landbrug, som gør arbejdet meget nemmere, og han er overbevist om fordelen med større gårde som i Danmark. Her er ikke nær så meget arbejde med håndkraft som i Kina, har han konstateret.

- Noget af det mest positive jeg har erfaret – ikke mindst indenfor min uddannelse i miljøbeskyttelse – er den måde, som danske landmænd tager hensyn til naturen. Det er en fin cyklus med husdyrgødning, planter og begrænset brug af kemikalier, konkluderer Weifenj Jiang her midtvejs i sit ophold i Danmark.

Fra maj til og med september bliver de sidste fem måneder tilbragt på skolebænken på Dalum Landbrugsskole.

Fra 5.200 indkøbte 7 kg grise produceres de 3.800 frem til slagtning, mens den ene tredjedel sælges som 30 kg grise, da der ikke er stalde til den ene tredjedel. De 125 hektar, hvoraf de 40 er forpagtet, kunne ellers godt række til hele produktionen.

Efter at parret gennem flere år havde udearbejde, har de siden 1998 været fuldt hjemmearbejdende med plejebørn og med landbrug. Arbejdsomfanget kunne godt kræve lidt afhjælpning, og familien er da også registreret som godkendt praktiksted.

- Gennem et bureau havde vi et år en praktikant fra Letland, og det var helt fint. Så har vi haft lidt løs medhjælp, og efter at have afprøvet om der var mulighed for en danske praktikant, opstod muligheden for en kinesisk via Dalum Landbrugsskole.

- Det er i øvrigt også en bedre organiseret facon end fra bureauerne, bemærker Søren Poulsen, der har oplevet Dalum Landbrugsskole som en god samarbejdspartner.

- Vi er klar til at fortsætte med en anden, som gerne må være ligeså interesseret, siger den østfynske gårdejer, der trods noget hjemmekomponeret engelsk klarer dagen.

- Men vi er jo vant til at supplere hinanden, så Dorthe klarer fint den intense del af forklaringerne, tilføjer han.

- Han er meget interesseret og vil vide, hvad der er galt. Han er god til at observere sygdom hos en gris og opmærksom på behovet for eventuel medicinering. Så med den baggrund kunne vi godt være væk nogle dage med tilstrækkelig opbakning, for enhver kan jo komme til skade, siger Dorthe Poulsen. Men her er det godt, at praktikanterne fra Dalum har haft en indføring i sikkerhed og ergonomi, inden de kommer ud i praktik.

Såvel Dorthe som Søren Poulsen understreger, at det er vigtigt at forholde sig til den forpligtelse, der følger med at have en praktikant.

- Det gælder ikke kun arbejdet, men også de sociale hensyn. Når praktikanten er fra udlandet, er det sociale behov sandsynligvis større, så huset og køleskabet i huset skal være tilgængeligt. Ikke kun for praktikanten selv, men også for mulige gæster.

- Vi har været parate til, at Weifenj indgår i familien, og det er også sjovt for børnene, bekræfter det travle, men ikke fortravlede landmandspar på Holebækgård, hvor Søren Poulsen driver landmandsgerningen som sjette generation.

Læs også