Træerne vokser ikke ind i himlen

2001 blev et super-år for svineproducenterne, men priserne er på vej nedad igen, lød det på Patriotisk Selskab økonomidag, der havde rekorddeltagelse.

- Der er mindst 100 måder at forbedre indtjeningen på. »Driftsanalyser 2000/2001« fortæller en økonomisk historie for 170 landbrugsbedrifter. Den viser med al tydelighed, at der er mange forskellige måder at gøre tingene på. Spørgsmålet er at finde det, der passer til ens viden og kundskaber – og driftsmåde.

Det sagde chefkonsulent Ernst Ø. Antonsen, Patriotisk Selskab, da han i dagens første indlæg på selskabets økonomidag onsdag den 12. december på Odense Congress Center gennemgik »10 tankevækkende opslag« i den 35. udgave af Patriotisk Selskabs årlige håndbog, Driftsanalyser.

Økonomidagen kunne i øvrigt notere rekord-deltagelse, idet ikke færre end 311 af Patriotisk Selskabs medlemmer var mødt op for blandt andet at høre om det forløbne års regnskabsresultater fra større erhvervslandbrug i Danmark.

- For soholdets vedkommende ser vi tydeligt de såkaldte »svine-cykler« med skiftende op- og nedture. Vi fik en hård nedtur i 1998-99. Den holdt i to år og bevirkede en hård udrensning blandt producenterne. For slagtesvinene er udsvingene som regel knap så store, og slagtesvineproducenterne kan hurtigere reagere på ændringer i markedet.

- Der er ingen tvivl om, at hvis man i de sidste to år ikke har kunnet konsolidere sig, så har man et problem, og så skal man nok overveje sin produktion.

- Markbruget oplever, at de totale omkostninger stiger støt og roligt. Derfor er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan man kan nedbringe sine omkostninger, fortsatte Ernst Antonsen, der pegede på, at regnskabstallene fra »10-tons klubben« viser, at et højt udbytte ikke automatisk giver et godt resultat.

Et af de mere utraditionelle – men derfor ikke mindre tankevækkende – indlæg havde titlen »Derfor er det interessant for landmænd, hvordan vodka og kvælstof hænger sammen«.

Med udgangspunkt i en – uåbnet! – flaske svensk »Absolut« vodka fastslog chefkonsulent Erik Andkær Pedersen, at forbrugerne i fremtiden vil stille store krav til sporbarhed, og han understregede, at det er fødevareproducenternes ansvar, at fødevarerne er sikre og i orden.

- Via det svenske kvalitets-system, SIGILL, er der fuldstændigt sporbarhed og styr på produktet – lige fra hveden dyrkes ude hos landmanden, og indtil den færdige vodka er klar til salg i butikken eller på restauranten.

- Herhjemme har vi begreber som IP (Integreret Produktion), økologi, fremavl, konceptavl m.m. Men vi har ikke et anerkendt og respekteret kvalitets-system, som man har det i flere af vore nabolande.

Læs også