Jysk landmand i gang i Sydafrika

- Vi vil gerne op på 800-1.000 søer med tilhørende slagtesvin på vores 350 hektar store farm uden for Johannesburg, siger Michael Tetzlaff

- En dag fik jeg en henvendelse fra den danske ambassade i Sydafrika. De spurgte, om jeg ville være faglig støtte på en sydafrikansk landmand, der havde søgt Danida om rådgivning fra deres Business2Business-program, fortæller Michael Tetzlaff .

Det er fem år siden, og Michael Tetzlaff havde tidligere selv haft en svinebesætning på sin gård i Bækmarksbro i Vestjylland og et vildtslagteri.

- Den sydafrikanske landmand var en sort kvinde, Anna Phosa, som var blevet kåret til Female Farmer of the Year i Sydafrika i 2006. Hun havde allerede en lille farm.

Via en belønningsrejse til Spanien kom hun i kontakt med andre sydafrikanere, som kendte til Danida, og hun fik sat en ansøgning sammen til den danske ambassade i Sydafrika. Her godkendte man ansøgningen og gik i gang med at bemande hendes projekt.

- Så jeg sagde ja til opgaven som faglig sparringspartner for Anna og dermed en hel del rejseaktivitet mellem Danmark og Sydafrika.

Nu selv partner i farmen

Her – fem år senere – er Michael Tetzlaff selv indgået som ejer-partner i den sydafrikanske svinefarm med tilhørende slagteri og afsætning.

- Sammen med en dansk kollega, Jesper Linde, og Anna Phosa købte vi for tre år siden en større og mere velbeliggende svinefarm – kaldet Dreamland Piggery - ikke langt fra Johannesburg, hvor der er flere muligheder for vækst og afsætning.

Anna Phosa er den daglige, dygtige og lokalkendte driftsleder, og de to danske landmænd er hendes faglige sparring – når de er dernede.

- Der er trods alt et stykke vej fra Bækmarksbro til Johannesburg, påpeger Michael Tetzlaff. Så det er afgørende, at vi har en god og lokal driftsleder dernede.

Ikke som i Danmark - endnu

I dag er der 300 søer med tilhørende slagtesvin på farmen ved Johannesburg og 350 hektar jord i dyrkning – hovedsagelig majs til svinefoder.

- Vi når ikke de samme produktionsresultater, som man kan opnå herhjemme i Danmark. Vi ligger omkring 25 grise pr. årsso og har ikke været over de 30 endnu. Vi har simpelthen ikke genetik og stalde til det, forklarer Michael Tetzlaff.

Planen er imidlertid at skaffe dansk genetik og staldinventar, så han forventer at komme op nær dansk standard.

- Vi er – sådan lidt groft set – cirka som dansk svineproduktion for 15 år siden.

Men den gode nyhed er, at svinenoteringen er høj og fortsat generelt er stigende.

- Der er simpelthen større efterspørgsel end produktion – og især efter kvalitetskød med kendt oprindelse.

I øjeblikket afregnes svinekød med godt 11 kr. pr. kg slagtet svin, som i størrelse ligger omkring 65 kg slagtet og 85 kg levende. Dertil kommer to til tre kroner i efterbetaling fra slagteriet.

Lave omkostninger

- Men omkostningerne er naturligvis meget lavere hernede i Sydafrika end i Danmark.

Mindste-månedslønnen for en afrikansk landbrugsmedhjælper ligger omkring 1.200 kroner for en 42 timeres arbejdsuge.

- Til gengæld har vi forholdsvis mange ansatte, hvilket er velset hernede. Det er for meget automatisering af staldarbejdet til gengæld ikke – netop for at skabe flest mulige arbejdspladser.

Sydafrika og især Johannesburg har rygte for meget kriminalitet.

- Vi mærker dog ikke noget til dette, siger Michael Tetzlaff. Stjæler en medarbejder undtagelsesvis noget, bliver han bortvist. Vi må være ret konsekvente.

- Afrikansk mentalitet kan godt være, at er en ting tilgængelig, så må man godt tage den. Men vi skal blot tage vores forholdsregler, så går det ret problemfrit.

Eget slagteri

Michael Tetzlaff har erfaringer fra sit eget vildslagteri i Vestjylland og har derfor også etableret et nyt slagteri på farmen i Sydafrika.

- Vi har stor efterspørgsel på kvalitetskød fra det velhavende Johannesburg og vil gerne udvide produktionen yderligere. I øjeblikket slagter vi 250-300 svin om ugen, men vil gerne op omkring det dobbelte.

De går derfor i gang med at udvide staldanlægget, så de bliver selvforsynende med svin til deres slagteri.

- Det er nemlig svært at skaffe en stabil levering af slagtesvin udefra.

Læs også