Dækningsbidraget fordoblet

Andet kvartal af 2001 har været markant bedre for de fynske svineproducenter end tilsvarende periode sidste år. Det viser tal fra E-kontrollen i Landbrugsrådgivningen NordVestfyn.

Af tabellerne fremgår det således blandt andet, at antallet af producerede grise pr. årsso som gennemsnit er steget fra 22,6 i andet kvartal 2000 til 23,0 i 2. kvartal i år. Dækningsbidraget pr. årsso er næsten fordoblet fra 3.622 kr. sidste år til 6.742 kr. i år, og dækningsbidraget pr. produceret gris er tilsvarende steget fra 159 kr. til 293 kr.

I den forbindelse bør det bemærkes, at tallene fra 2. kvartal 2000 omfattede 62 besætninger i Nordfyns Landboforenings område, mens tallene for i år baserer sig på gennemsnittet fra hele 83 besætninger i hele det nordvestfynske område.

Slagtesvinenes gennemsnitlige daglige tilvækst steg fra 792 gram sidste år til 819 gram i år. Samtidig er foderforbruget pr. kg tilvækst faldet en anelse, nemlig fra 2,87 Fes i 2000 til 2,86 Fes i indeværende år.

Kødprocenten udviser en marginal forbedring fra 60,0 i 2. kvartal sidste år til 60,1 i 2. kvartal i år.

Det, der virkelig tæller, er naturligvis den økonomiske side af sagen. Mens gennemsnitsprisen pr. kg kød i 2. kvartal 2000 var 8,22 kr., lå prisen i samme periode i 2001 på 11,41 kr. Det giver sig udtryk i dækningsbidraget pr. svin, der næsten fordobledes fra 110 kr. sidste år til 192 kr. i år. Tilsvarende steg dækningsbidraget pr. stiplads fra 359 kr. til 708 kr.

Læs også