Ritt: De svage led tegner erhvervet

BRODNE KAR: Hvorfor finder I jer i de brodne kar i jeres erhverv, spurgte fødevareministeren i Herning.

Det billede, Landboforeningerne tegner af et landbrugserhverv, der producerer gode og sunde fødevarer, holder ikke. Det fastslog fødevareminister Ritt Bjerregaard på delegeretmødet.

- Hvorfor finder I jer i, at nogle få svage led kommer til at tegne hele erhvervet, spurgte ministeren, og fortsatte:

Det er jo ikke kun et spørgsmål om bekymringsindustrien, som formanden vil bagatellisere det til. Der er simpelthen for mange uheldige historier. Jeg forstår ikke, at I finder jer i de brodne kar. I har alle en interesse i, at der bliver bragt orden i rækkerne, understregede ministeren.

Hun slog dog fast, at hun ofte er i kontakt med mange dygtige og samvittighedsfulde landmænd. Landmænd som bekymrer sig om dyrevelfærd, sikkerhed og miljø.

- Selv om disse landmænd ikke nødvendigvis er økologer, er de alligevel glade for økologien, fordi den også giver dem inspiration til at gøre tingene bedre, påpegede Ritt Bjerregaard.

Forbruget af det pågældende produkt faldt omgående, da det blev knyttet sammen med brugen af stråforkortere.

- Jeg vil gerne opfordre Landboforeningerne til at ydet jeres bidrag til løsningen af problemet med stråforkortere. Danske landmænd skal selvfølgelig producere fødevare, som forbrugerne er trykke ved.

Dertil svarede Peter Gæmelke kontant, at der slet ikke var dansk havre i de pågældende havregrynsprodukter. Han understregede dog samtidig, at erhvervet herhjemme gerne skærer ned på brugen af stråforkortere i det omfang, det kan koordineres med industriens ønsker på området.

Læs også