- Biogas er et partnerskab

Den nye sammenslutning af biogasleverandører er meget positiv over Klimarådets seneste udmelding om den markante rolle, biogas får i den grønne omstilling. Nu mangler vi bare en mere fair honorering, lyder det fra sammenslutningen.

I Klimarådets nye rapport slås det fast, at biogas med husdyrgødning skal spille en stor rolle frem mod 2030 i bestræbelserne på at sænke CO2-udledningen. Der sigtes blandt andet mod at sikre en markant øget biogasproduktion allerede i 2025. 

Sammenslutningen af landbrugets Biomasseleverandører (LBBL), der arbejder for udvikling af biogassen og bedre vilkår for leverandører, pointerer, at landmændene skal have et væsentligt udbytte, hvis der skal speedes yderligere op for biogasproduktionen.

- Biogas er et partnerskab. Landbruget bidrager med den væsentligste del af biomassen og modtager afgasset biomasse retur på udspredningsarealer. Vi hjælper samfundet med at genanvende bioaffald, som ellers ikke kan udnyttes. Hvis ikke restproduktet kan ende på vores arealer som gødning, er det ikke muligt at »slutte det grønne kredsløb«. Den opgave og omstilling skal honoreres på en fair måde, siger næstformand Peter Høj, der er mælkeproducent i Ny Stenderup.

- Den grønne omstilling og ansvaret er landmændene klar til at tage på sig, men det er vigtigt, at klimaregnestykket også godskrives de enkelte leverandører. Biogas skal være en fornuftig forretning for alle. Sikrer vi ikke forretningen hele vejen rundt, så kommer vi aldrig i mål, pointerer Peter Høj, der understreger, at landmændene står foran større klimainvesteringer, som de skal foretage, hvis klimaindsatsen skal lykkes.

- Og det er en regning, landmændene kommer til at betale, påpeger han.

Sammenslutningen møder heldigvis stor forståelse blandt de fleste aktører i energisektoren for at landmænd skal have væsentligt udbytte af leverandørforholdet til biogas, fortæller udviklingschef Anders Andersen. Han varetager sekretariatet og er en af initiativtagerne til sammenslutningen.

- At husdyrgødning honoreres bedre for den kvalitet, der leveres, ser vi nu i nogle af de nye aftaler, der indgås. Bedre afregningsforhold er en afgørende forudsætning for at sikre attraktivitet og tryghed i samarbejdet med biogasanlæg, som i nogle af de nye anlæg er ejet af energiselskaber med eksterne investorer. Bedre leverandørforhold skal simpelthen til for at sikre optimal leverance og den videre udbygning af biogassen, pointerer Anders Andersen.

Siden vi startede LBBL med fire leverandørforeninger og med repræsentation af ca. 300 leverandører, dækker vi nu hele landet og er oppe på at repræsentere cirka 1000 leverandører af biomasse i 12 leverandørforeninger med samlet leverance over 6 millioner tons biomasse.

Læs også