Kommune efterlyser jord til solceller og vindmøller

I Frederikshavn Kommune er der netop nu en offentlig høring i gang, hvor virksomheder og andre kan melde ønsker og projekter ind om placering af solceller og vindmøller i kommunen.

Frederikshavn Kommune lægger nu an til at tage flere arealer i brug til produktion af grøn energi. Kommunens mål er at blive 100 procent forsynet med vedvarende energi i 2030.

Men hvor skal fremtidens solcelleparker placeres i Frederikshavn Kommune? Det spørger kommunen nu om i en offentlig høring, hvor der efterlyses konkrete projektforslag.

- Vi skylder de kommende generationer at sætte fart på den grønne omstilling, og derfor er det også vigtigt, at vi løfter i samlet flok – kommune, virksomheder og naturligvis i dialog med borgere i lokalområderne. Vi skal have langt flere solcelleparker og vindmøller for at nå vores mål om en grøn fremtid. Derfor håber jeg også, at mange vil byde sig til med projektforslag, siger borgmester Birgit S. Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Første skridt i processen er den offentlige høring, der lige nu er i gang og løber frem til den 19. april 2023, hvor projektforslag efterlyses som led i den kommunale planlægning.

- Det er en kommunal opgave at sikre et plangrundlag, der understøtter den grønne omstilling, så vi kan nå i mål med vores klimaambitioner. Det er vigtigt, vi skaber plads til fremtidens solcelleparker og vindmølleprojekter og selvfølgelig, at vi gør os umage med at finde de rigtige arealer. Derfor håber vi også, at mange projektudviklere melder sig på banen, siger Peter E. Nielsen, formand for plan- og miljøudvalget.

På Frederikshavn Kommunes hjemmeside kan man læse mere om processen og om, hvordan man indsender projektforslag til kommunen. 

Alle projektforslag bliver vurderet og efterfølgende behandlet i Frederikshavn Kommunes plan- og miljøudvalg, som tager stilling til, hvilke projekter der skal indgå i den videre planlægningsproces.

Læs også