Nordjysk gods tidobler årsresultatet efter frasalg af grovvareaktiviteter

Overgaard Gods lander i det netop afsluttede regnskabsår et overskud på 60,8 millioner kroner som følge af handlen med Hornsyld Købmandsgaard om overtagelsen af godsets grovvarevirksomhed i juni 2023.

Overgaard Gods har netop offentliggjort sit årsregnskab for året 2023 med et overskud på 60,8 millioner kroner og et driftsresultat på 43 millioner. Et resultat, der overstiger de forventninger, godsets ledelse havde til årets drift, og som er en tidobling af resultatet for 2022.

Resultatet er positivt påvirket af frasalget af godsets grovvareaktiviteter i juni 2023. Hertil fortæller godsets adm. direktør, Kasper Henricksen, at frasalget af grovvareaktiviteterne giver virksomheden mulighed for at sætte fuld fokus på sine landbrugsaktiviteter, og at man ser ind i fremtiden, hvor man skal være skarp, og det tror man, at man kan med det nuværende setup.

- I ledelsen er vi tilfredse med årets resultat. Vi har haft strategisk fokus på optimering i alle driftsgrene og på at træffe beslutninger, der minimerer den risikoprofil, vi har. Det ses f.eks. ved, at vi har taget kartofler ind i markbruget som ny afgrøde, og at vi sidste år lavede en eksklusivaftale i afsætning af vores grise. Dertil kan vi se, at vi op til salget af grovvaredivisionen lykkedes med at styre vores indkøb på en effektiv måde, så vi kunne lave rentable aftaler med kunder. Vi har derfor overdraget en forretning, vi er stolte af, fortæller direktør Kasper Henricksen og fortsætter:

- Jeg er stolt over, at vores drift nu flere år i streg har vist positive resultater. Det vidner om, at vores strategiske fokus på risikominimering og effektivisering har været den rette. Vi vil gerne være godt rustede til den grønne omstilling og de bæredygtige tiltag, vi ser ind i, i fremtiden. Vi arbejder lige nu på at strukturere vores arbejde omkring ESG – og vi tror på, at et effektivt og risikooptimeret setup i hele forretningen skal være det fundament, der gør, vi lykkes.

Overgaard Group ligger nord for Randers og består af Overgaard Gods A/S, Dan Mark Skov A/S samt Overgaard Avlsgård A/S og Overgaard Gods. Selskabet råder over 2.377 hektar jord, hvoraf 400 hektar er skovbrug, en svineproduktion med 1.600 årssøer og 995 hektar skov ved Dronninglund.

Succes med afsætningsaftale på grise

Overgaard Gods har i regnskabsåret overstået det første hele år med en ny griseringsaftale. Her afsætter de alle deres smågrise ved 30 kg, med fastlagte, ens leveringer hver uge. Det sænker risikoen og gør, at staldpersonalet kan fokusere på optimering i hverdagen.

Godset er tilfreds med driftsresultatet, selvom man ikke nåede det budgetterede antal grise. Dog er man begyndt at satse på at producere velfærdsgrise, som Danish Crown sender til Californien.

- Vi er begyndt at sælge »Californien-grise«, hvilket betyder, at vi nu har lidt færre søer. Vi skal næste år levere 1.000-1.100 grise hver torsdag. Det gør, at vi skal være skarpe og strømlinede i vores hverdag for at opnå det samme antal løbninger og faringer. Vi skal være skarpe på vores rutiner – så når vi også det antal smågrise, vi sigter efter, fortæller Kristian Vinther, driftsleder i griseproduktionen.

Overgaard Gods’ griseproduktion fik i året 2023 overrakt prisen som årets afprøvningsvært til Grisekongres.

Overgaard Group resultater

Årsresultat for Overgaard Gods A/S i 2023 er et overskud på 58,9 millioner kroner mod et underskud på 3,5 millioner året før.

Årsresultat for Dan Mark Skov A/S i 2023 er et overskud på 1,3 millioner kroner mod 648.000 dagen før.

Årsresultat for Overgaard Avlsgaard A/S i 2023 er et overskud på 513.000, der er et fald fra 8,9 millioner kroner.

Samlet for koncernen i 2023 lyder årets resultat på et overskud på 60,8 millioner kroner. Sidste år lød det på 6 millioner kroner.

Tilbagegang på planteavlen

Dansk planteavl har haft svære forudsætninger i året 2023, hvilket også afspejler sig i Overgaard Gods’ markbrug.

Med et koldt forår, en lang tørkeperiode og en våd høst er intet gået helt som ønsket. Markbruget ligger primært under Avlsgaarden A/S, der kommer ud af året med et overskud på 513.000 kroner.

Driftsgrenens samlede bidrag til koncernen er positivt, og driftsresultatet er derfor tilfredsstillende.

- Vi har haft succes med at tage kartofler ind i sædskiftet. Vi fik lagret dem godt og formåede at levere alle vores kartofler i stabil kvalitet. I vårbyg, raps og hvede har vi forsøgt at omkostningsoptimere. Vi så tidligt, at sæsonen ville blive svær, og derfor er vi holdt igen med inputstoffer, som vi ikke troede, vi ville få merværdi for i sidste ende, siger Troels Skov, landbrugschef, mark, Overgaard Gods.

Udbyttet fra årets høst på tværs af afgrøder har været en tredjedel under det budgetterede. Dog har fornuftige priser gjort, at det lave udbytte ikke påvirkede regnskabet negativt.

Læs også