Landmænd kan forebygge at røgspredning ved staldbrand

Hvert år opstår der brand på landbrug rundt om i landet, og når det sker på gårde med dyr, er det ikke kun branden der er farlig. Der er nemlig også stor risiko for, at røgen fra branden spreder sig til stalde, som ikke er omfattet af selve branden.

Gode råd

Det kan du gøre før branden opstår:

 

• Det er en god idé at tage et luftkort over ejendommen, og på kortet markere teknikrum, ventilatorer, udgange, døre, flugtveje, og der hvor ildslukkerne er

 

• Tag udgangspunkt i beredskabsplanen, og gennemgå hvorhen røgen kan sprede sig ved brand.

 

•Sørg for at holde ventilation og teknikrum rene og i god stand, da de fleste brande opstår på grund af elsvigt, og støv øger sirikoen for at den spreder sig.

 

• Sørg for at alle på gården ved hvad de skal gøre i forbindelse med en brand.

Hvis branden opstår

• Ring 112 evt. Via 112 app’en, som kan downloades til din smartphone.

 

• Afskær om muligt resten af bedriften fra branden.

 

• Forsøg kun at slukke branden selv, hvis du ikke udsætter dig selv eller andre for skade.

Sørg for røgen ikke spreder sig

• Luk ventilationen, som trækker røg ind.

 

• Luk de låger/ventilationer, som kan forhindre, at røgen kommer ind til dyrene´.

 

• Forsøg, hvis det er muligt at lukke røgen ud i det fri.

 

• Evakuer dyrene hvis det er muligt.

 

• Sørg for dine dyr får frisk luft.

SIKKERHED Og det kan have fatale konsekvenser for landmændene, oplyser forsikringsselskabet Topdanmark. Derfor kan det være en god idé at forebygge, at røgen fra en brand ikke spreder sig til andre stalde, lyder rådet fra forsikringsselskabet.

-  Ikke nok med den direkte skade fra selve branden, så er der ofte stor risiko for, at røgen breder sig til andre stalde, hvor grisene så kan komme til skade. Vi ser ofte, at røgen via fx ventilationsinstallationer spreder sig til stalden og dermed til dyrene, hvilket betyder store produktionstab, siger Gunnel Andersson, markedsudvikler i Topdanmark.

 

Luk huller og forebyg at røg spredes

Landmanden kan med fordel forebygge røgspredning ved at gennemgå sin bedrift og se, hvad der kan gøres for at forhindre, at røgen ved en brand spreder sig til andre stalde.

Topdanmark anbefaler, at man gennemgår sin bedrift for gamle udsugningskanaler, sprækker, huller og vinduer, som ikke bliver brugt og få lukket dem til, så røgen ikke kan sprede sig mellem staldene ved en brand.

- Det er også en god idé at gøre sig overvejelser over, hvilke luft- og ventilationskanaler, som hurtigt kan lukkes, hvis en brand opstår på gården,” siger Gunnel Andersson.

 

Snak med medarbejderne

 Topdanmark anbefaler også, at man med udgangspunkt i beredskabsplanen gennemgår, hvor røgen kan sprede sig, hvis en brand opstår i fx teknikrum eller ventilationsanlæg, hvor de fleste brande starter.

Generelt er det vigtigt at være opmærksom på risikoen ved røg. ”Vi oplever flere landmand, som ikke selv har tænk på, at røgen fra en brand og kan påvirke resten af gården. Derfor er det også vores ønske at fortælle om disse konsekvenser, så vi forhåbentlig kan hjælpe landmændene med at være mere opmærksom på problematikken, hvis de uheldigvis skulle blive udsat for brand,” siger Gunnel Andersson.

jba

Læs også