Oversøgt moderniseringspulje mangler parathedskriterier

Direktøren for Byggeri og Teknik ærgrer sig over, at der ikke indgår parathedskriterier for ansøgning til moderniseringsordningen for slagtesvin, der blandt andet derfor er oversøgt med fire-fem gange de penge, der er afsat. Byggeri & Teknik har alene søgt cirka 1,4 gange de penge, der er til rådighed.

Byggeri & Teknik I/S har søgt om 40 millioner mere end der er i puljen for moderniseringsordningen til slagtesvin i år, hvis ikke der tilføres flere penge.

Alle har stort set kunne søge ordningen.

- Bare man havde 830 arbejdstimer på bedriften og lidt frit oversat »havde lyst til at have slagtesvin«, fortæller direktør for Byggeri & Teknik, Flemming Hedegaard, som gerne havde set nogle parathedskriterier indgå i ordningen.

Moderniseringsordningen er på landsplan oversøgt med omkring 4-5 gange de midler, der er afsat.

Det betyder, at det er store ansøgninger med mange stipladser, der er søgt til, og det betyder nok også at en del af projekterne aldrig bliver til noget.

-  Det er skidt for erhvervet og for de ansøgere, der ikke kommer i betragtning på grund af »fantasiprojekter«. Vi skal have nogle parathedskriterier med i fremtiden, så ansøgere er mere klar til at sætte projekterne i værk.

Nybyg, tilbyg og miljøteknologier

I Byggeri & Teknik I/S fordeler ansøgningerne sig således. Nybyg tegner sig for hele 82,8 millioner kroner, svarende til en samlet investering på over 366 millioner og godt 92.000 stipladser. Tilbyg står for 33,4 millioner kroner, svarende til en samlet investering på over 133 millioner og over 40.000 stipladser.

Der er kun 5 ansøgninger med gylleforsuring, som umiddelbart ser ud til at blive de »store vindere« i denne ordning, idet styrelsen har valgt, at det er forsuring, som vægter højest i prioriteringerne. De resterende ansøgninger er alle med luftrensning, gyllekøling og hyppig automatisk udslusning af gyllen og en enkelt med linespil. Undtagen en, har alle projekter 25-49 procent fast gulv.

Langt de fleste af ansøgningerne er søgt til det, der hedder »lettere byggeri«, hvor investerings- og tilskudssummen er lavere pr. kvadratmeter end til traditionelt byggeri, fordi det har givet en bedre prioriteringsscore. Det er clearet med landbrugsstyrelsen, at man kan bygge den staldtype, man ønsker – både traditionelt og for eksempel rundbuehaller hvis man har søgt til en »let stald«. Det modsatte kan man dog ikke, skriver Byggeri & Teknik.

En ordning med mange faldgruber

Byggeri & Teknik I/S har søgt disse moderniserings- og miljøteknologiordninger siden 2010.

-  Denne ordning er nok den ordning til dato, hvor flest landmænd har søgt tilskud til mest miljøteknologi, som de ikke reelt set ønsker at investere i, men som kun kommer i spil på grund af tilskuddet, fortæller Flemming Hedegaard.

Det betyder også, at der er mange faldgruber, som både ansøger og konsulent, fordi spekulationerne i høj prioritering kommer forud for virkeligheden. Samtidig er det helt tydeligt, at sammensætningerne af miljøteknologierne ikke afspejler virkeligheden, og styrelsen har i flere omgange måttet opgive at svare entydigt og konkret på forespørgsler. Det handler blandt andet om, hvad der skal til for at opfylde kravet om »hyppig automatisk udslusning« og det handler om, hvad der sker, hvis en ansøger efterfølgende bygger flere kvadratmeter end ansøgt.

Hvornår er der svar?

Byggeri & Teknik håber der er svar til alle ansøgere inden jul.

- Vi opfordrer alle ansøgere til at være ekstremt forsigtige, hvis I afviger fra ansøgningen, og I skal huske, at skal der ændres i ansøgningen, så skal ændringen være godkendt, før projektet igangsættes. Vi ønsker held og lykke til alle ansøgere, og håber styrelsen får opgjort flere af de gamle ordninger, så der kan tilføres en del flere midler til denne ordning, nu hvor optimismen og interessen er stor, siger Flemming Hedegaard.

teba

Læs også