Fuld gang i høringer om nye støtteordninger

Adskillige udkast til de bekendtgørelser, der udgør reglerne for landbrugsstøtten de næste fem år er i høring.

Raffinering af græsprotein er et af fokusområderne for den danske plan for landbrugsstøtten.

Styk for styk bliver små dele landbrugslovgivning i dette efterår sendt til høring, så alle de bekendtgørelser, der tilsammen udgør den danske del af EU's landbrugsreform kan komme på plads.

Adskillige bekendtgørelser er således lige nu ved at være på plads, da reformen jo altså træder i kraft til nytår. De forskellige interesseorganisationer og andre høringsparter har altså lige nu de sidste muligheder for at påvirke de mange små dele af landbrugsstøttens ordninger og regelsæt.

At bekendtgørelserne bliver sendt til høring, betyder også, at man har mulighed for at se kladder af reglerne, der efter al sandsynlighed kommer til at ligne de endelige regler i meget høj grad.

Regler for støtte

Bekendtgørelserne handler altså om delelementer af den reform, som EU's landbrugsstøtten skal fordeles efter i de kommende fem år. Det drejer sig især om regler for forskellige nye støtteordninger, der kommer til at gælde for de danske landmænd i den kommende reformperiode.

Det er for eksempel støtteordning for kartoffelstivelsesproducenterne og kopræmier til kvægbønder, som begge har til formål at afbøde for tabet af de betalingsrettigheder, der forsvinder med den kommende reform.

Også en støtteordning til udvikling af projekter, der på sigt skal føre til anlæggelsen af bioraffinaderier, er blevet sendt i høring her i oktober. Der er tale om støtte til såkaldt projektmodning.

Senere henne i reformperiode vil det være muligt at få støtte selve anlæggelsen af bioraffinaderier, da der i Danmark er sat i alt 250 millioner kroner af til at styrke den danske produktion af græsproteiner, der efter planen skal ske på en række raffinaderier rundt omkring i Danmark, der skal være delvist ejet af landmænd eller landmandsejede virksomheder.

På højtryk

Lovarbejdet har især stået på for Landbrugsstyrelsen det seneste år siden det danske folketing blev enige om landbrugsforliget 1. oktober 2021, der blandt andet indeholdt aftaler om, hvordan den danske landbrugsstøtte fra EU skal benyttes, og mange af høringerne har først været mulige at sætte i gang efter 31. august, hvor Europa-Kommissionen endeligt godkendte den danske plan for landbrugsreformen.

Er man interesseret i at læse udkastene til de forskellige bekendtgørelser, kan alle høringer læses på hoeringsprotalen.dk.

Læs også