Dyrevelfærd på meder

På Dalbakkegaard på Lolland producerer Dorthe og Bryan Hansen økologiske kyllinger i mobile kyllingehuse, hvoraf det ene har fået økonomisk støtte fra EU via Landdistriktsprogrammet.

Dyrevelfærd er en hjertesag for Dorthe og Bryan Hansen på Dalbakkegaard i Vester Ulslev på Lolland. Det har det været siden 2009, hvor de startede deres produktion af frilandskyllinger i en længe på slægtsgården, hvor Dorthe og Bryan er 8. generation.

I dag foregår produktionen af kyllinger i to mobile kyllingehuse, som har meder, så de kan flyttes rundt på markerne, så kyllingerne hele tiden har masser af grønt græs til rådighed lige uden for husene. Desuden er produktionen for et par år siden blevet omlagt til økologi.

- Dyrevelfærd har altid stået højt på vores dagsorden, og vi har altid haft en produktion, som vi har været stolte af at vise frem. Ærlig og troværdig produktion frem for alt. Men hvis vi skulle ind de rigtige steder på de gode restauranter, betød det også meget med det økologiske stempel, hvor der lægges vægt på sporbarhed tilbage til producenten. Derfor valgte vi for tre år siden at tage springet til økologi, fortæller Dorthe.

Vi har desuden egen kølebil og selv og står for salg og afsætning af vores produkter, tilføjer hun.

Lidt historie

Familien Hansen, der rykkede ind på Dalbakkegaard i 1999, består foruden Dorthe og Bryan af deres tre børn: Cecilie, Andrea og Victor. Den lille Bernersennen hund Wendy er også en del af familien.

Efter at gården tilbage i tiderne har huset både grise, høns og kød- og malkekvæg, besluttede Bryans forældre at sætte dyrene ud og tilplante et lille stykke jord med grønne asparges. Nu dyrkes der ikke længere grønne asparges på Dalbakkegaard, men det var sådan, det hele begyndte.

- Nu er det vores økologiske kyllinger, der er vores hjertesag. Men vi har også en produktion af økologiske æg og økologiske frilandsænder, fortæller Dorthe.

Der produceres mellem fem og seks tusinde økologiske frilandskyllinger om året, cirka 250.000 økologiske æg, og cirka 1400 økologiske frilandsænder. Produktionen af frilandsænder starter midt på sommeren, hvor de daggamle ællinger ankommer til gården. Fire måneder senere slagtes de første op til Mortens aften i november. Og så slagtes der igen til jul.

”Små dinosaurer”

De økologiske kyllinger er af racen CYJA57.

- Det er en race med et roligt sind, som er krydset til at vokse langsomt og kunne gå i længere tid uden at få benproblemer. Når vi får dem som daggamle kyllinger, ligner de næsten små dinosaurer, fordi de har meget større bentøj end almindelige ”discountkyllinger”. De er bygget til at være meget robuste, fortæller Dorthe, som tilføjer, at kyllingerne på Dalbakkegaard lever i 90-120 dage, før de bliver slagtet. En almindelig industrikylling lever kun i cirka 35 dage.

- Den lange levetid betyder, at vores kyllinger vejer mellem to og to et halvt kilo, når de bliver slagtet. Det betyder også, at kødet har meget mere fast muskulatur end en industrikylling. Prisen for vores kyllinger er højere, men til gengæld bliver man mæt på en anden måde og får en meget bedre smagsoplevelse, påpeger Dorthe.

Kyllingerne fra Dalbakkegaard bliver håndslagtet hos Gitte & Ib, Dannemare Fjerkræslagteri, som er en lille lokal slagter i Dannemare sydøst for Nakskov på Lolland. Alle dyr bliver salmonellatestet og slagtet under dyrlægekontrol samt pakket i poser, så de er klar til tilberedning.

Mobilhuse på skinner/meder

De to mobile kyllingehuse, som produktionen af kyllinger på Dalbakkegaard i dag foregår i, er af fransk oprindelse.

- Det første hus, som vi fik for cirka fem år siden, er produceret i Frankrig og samlet i Danmark. Produktion i mobile kyllingehuse, hvor man flytter kyllingeholdene rundt på markerne, er en produktionsform, som man arbejder meget med i Frankrig – og med stor succes, fortæller Dorthe, som tilføjer, at Dalbakkegaards første mobile kyllingehus, som koster cirka en kvart million, var så vidt vides det første af sin art i Danmark.

Bunden i de mobile kyllingehuse udgøres af græsset som suppleres med halmstrøelse, så kyllingerne har masser af rodemateriale til rådighed, hvor de kan udleve deres naturlige adfærd med støvbadning, som de også praktiserer i stor stil på udendørsarealerne.

Let adgang til foder

Ned igennem det nyeste af kyllingehusene er der en foderstreng, som går i hele husets længde, så alle kyllinger kan komme til fodertrugene samtidigt. Vandstrengen går på samme måde i hele husets længde med drikkenipler, så alle kyllinger har let adgang til vand.

- Foderstrengen ned igennem hele huset giver kyllingerne mindre stress og sikrer en mere jævn tilvækst, fortæller Dorthe.

De mobile huse har desuden siddepinde, hvor kyllingerne kan sove om natten. Men de vælger selv, hvor de vil sove, og nogle af kyllingerne foretrækker også at sove på jorden.

På udearealerne er der buskads og frugttræer i foldene, så kyllingerne har skjulesteder, hvor de kan søge tilflugt og gemme sig.

- Hvis der flyver en rovfugl rundt eller nogle måger rundt, så er det kyllingernes natur at søge i skjul, siger Dorthe.

En typisk dag

En typisk dag på Dalbakkegaard starter stille og roligt med morgenfodring af kyllingerne. I det ældste af de mobile kyllingehuse sker håndfodringen med ATV. I det nyeste af husene med foderstreg foregår fodringen automatisk.

- Når kyllingerne har spist foderet, går de ud og spiser alt det græs, orme og insekter, de har lyst til, fortæller Dorthe.

Økologiske kyllinger skal have masser af plads både indendørs og udendørs på græsarealer. Udendørs skal hver kylling ifølge det økologiske regelsæt have mindst fire kvadratmeter, og i sommerhalvåret må der højst være 16 kyllinger pr. kvadratmeter indendørs. En flok må højest være på 4800 kyllinger.

- Vores hold er på mellem 1200 og 1400 kyllinger, så der er masser af plads til dem i de mobile kyllingehuse, hvor der må være 2000 kyllinger i hvert hus. Udendørs er der også meget mere plads, end der er nødvendigt for at overholde de økologiske regler, fortæller Dorthe.

Kræver plads

Men der er også brug for god plads udendørs, når de mobile kyllingehuse skal flyttes rundt på markerne.

- Det er vigtigt at have plads til at flytte husene rundt, så kyllingerne hele tiden har frisk græs til rådighed. Så vores folde er megastore. Det gælder også foldene til vores høns og ænder, fortæller Dorthe.

De mobile kyllingehuse bliver flyttet rundt ved hvert holdskift, og hvis det er meget vådt, som det har været det seneste efterår, kan det godt give nogle udfordringer. Men ellers er Dorthe og Bryan meget glade for produktionen med de mobile kyllingehuse.

- Det er en supergod produktionsform, fordi kyllingerne stortrives med frisk græs og masser af motion. I alle de år, vi har haft kyllinger, er der ikke brugt nogle former for medicin. Så vores dyrevelfærd er helt i top, siger Dorthe.

- Økonomien, tilføjer hun, er ok, men heller ikke mere. Vi bor et sted, hvor lokalbefolkningen endnu ikke er parat til at betale den pris, vores produkter koster, Så vi er hele tiden på udkig efter nye afsætningsmuligheder.

Flere aftager ønskes

Dalbakkegaard kører selv vareture lokalt, på Sjælland og til aftagere i København og Nordsjælland, hvor kunderne typisk er de bedre restauranter og små spisesteder. Inde i Torvehallerne i København er der også en lille butik, som aftager Dalbakkegaards produkter til privat salg.

- Vi har også et lokalt supermarked i Nakskov, som gør meget ud af lokale varer. Det er Meny, som aftager både kyllinger, æg og ænder fra vores produktion. De skal have stor ros for deres indsats og for at turde prøve at skabe salg og efterspørgsel af lokale produkter, siger Dorthe.

- Men vi har brug for mere af den slags, så vi prøver hele tiden at komme ind på nye markeder, tilføjer Dorthe, som nævner cateringfirmaer, som vægter råvarer af høj kvalitet, større kantiner og leverandører af måltidskasser, som mulige aftagere i fremtiden.

- Vi har kontakt med nogle af dem, men vi har ikke talt pris endnu, så vi må se, hvad fremtiden bringer, siger hun.

Læs også