EU i virkeligheden

KÆRE LÆSER. I det kommende år vil du i denne avis kunne blive klogere på EU’s landbrugspolitik – den såkaldte CAP (Common Agricultural Policy). Som det første danske landbrugsmedie har vi således indgået en aftale med EU-Kommissionen om at lave en artikelserie over de kommende 12 måneder, hvor vi beskriver CAP’en i virkelighedens Danmark.

ØKONOMISK ER PROJEKTET medfinansieret af EU-Kommissionen. Men det er avisens normale, journalistiske kriterier, der gælder. Vi afdækker således, hvordan EU’s landbrugspolitik indvirker på virkelighedens verden i de danske landdistrikter. Vi skriver nuanceret om, hvordan EU’s landbrugspolitik udmønter sig i praksis på danske landbrugsbedrifter og i de lokalsamfund, der er i tæt, daglig berøring med landbruget.

DANMARK ER ET af de EU-lande, hvor allerflest mennesker lever i landdistrikterne. Faktisk lever 45 procent af den danske befolkning på landet. EU’s gennemsnit er 28 procent, viser en Eurostat-opgørelse. Det overraskede os. Og måske også dig. Hvad, der måske ikke overrasker så mange, er, at danskerne er blandt de folkefærd, der er mest kritiske over for EU’s landbrugsstøtte.

IFØLGE DET SÅKALDTE Eurobarometer fra 2017 mener 27 procent af danskerne, at EU’s direkte landbrugsstøtte er for høj. Gennemsnittet i EU er 11 procent. Kun 11 procent af danskerne mener til gengæld, at landbrugsstøtten er for lav – mod et EU-gennemsnit på 26 procent. 44 procent af EU-gennemsnittet ser gerne støtten øget, mens det kun gælder for 17 procent af danskerne.

DERTIL KOMMER, AT blot 10 procent af danskerne i Eurobarometeret fra 2017 svarer, at de har hørt om EU’s landbrugspolitik (CAP), og at de kender indholdet af landbrugspolitikken. 78 procent svarer, at de har hørt om CAP’en, men at de ikke kender indholdet. 12 procent har aldrig hørt om CAP’en, svarer de.

DET ER VORES hensigt, at vi gennem det næste år her i spalterne kan give dig et nuanceret billede af, hvordan EU’s landbrugspolitik påvirker virkeligheden i Danmark. Vi vil beskrive, hvordan landbrugets konkurrencedygtighed påvirkes. Vi vil fortælle om, hvordan de økologiske landbrug understøttes, og hvilket EU-tiltag, der påvirker dyrevelfærden, naturen og miljøet på bedrifterne.

PÅ SAMME VIS beskriver vi, hvorledes landdistrikternes udvikling påvirkes af CAP’en, ligesom klimavenlige løsninger og grønne energitiltag i dansk landbrug præsenteres journalistisk, kritisk og nuanceret. Undervejs beder vi dig og dine naboer svare på, om I oplever, at I bliver lidt klogere på EU’s til tider komplekse og kritiserede landbrugspolitik. Vi håber, både du og din nabo vil deltage aktivt som læsere. Ligesom tips og ideer fra din hverdag til det kommende års artikler er meget velkomne.

God læselyst!

KÆRE LÆSER. I det kommende år vil du i denne avis kunne blive klogere på EU’s landbrugspolitik – den såkaldte CAP (Common Agricultural Policy). Som det første danske landbrugsmedie har vi således indgået en aftale med EU-Kommissionen om at lave en artikelserie over de kommende 12 måneder, hvor vi beskriver CAP’en i virkelighedens Danmark.

ØKONOMISK ER PROJEKTET medfinansieret af EU-Kommissionen. Men det er avisens normale, journalistiske kriterier, der gælder. Vi afdækker således, hvordan EU’s landbrugspolitik indvirker på virkelighedens verden i de danske landdistrikter. Vi skriver nuanceret om, hvordan EU’s landbrugspolitik udmønter sig i praksis på danske landbrugsbedrifter og i de lokalsamfund, der er i tæt, daglig berøring med landbruget.

DANMARK ER ET af de EU-lande, hvor allerflest mennesker lever i landdistrikterne. Faktisk lever 45 procent af den danske befolkning på landet. EU’s gennemsnit er 28 procent, viser en Eurostat-opgørelse. Det overraskede os. Og måske også dig. Hvad, der måske ikke overrasker så mange, er, at danskerne er blandt de folkefærd, der er mest kritiske over for EU’s landbrugsstøtte.

IFØLGE DET SÅKALDTE Eurobarometer fra 2017 mener 27 procent af danskerne, at EU’s direkte landbrugsstøtte er for høj. Gennemsnittet i EU er 11 procent. Kun 11 procent af danskerne mener til gengæld, at landbrugsstøtten er for lav – mod et EU-gennemsnit på 26 procent. 44 procent af EU-gennemsnittet ser gerne støtten øget, mens det kun gælder for 17 procent af danskerne.

DERTIL KOMMER, AT blot 10 procent af danskerne i Eurobarometeret fra 2017 svarer, at de har hørt om EU’s landbrugspolitik (CAP), og at de kender indholdet af landbrugspolitikken. 78 procent svarer, at de har hørt om CAP’en, men at de ikke kender indholdet. 12 procent har aldrig hørt om CAP’en, svarer de.

DET ER VORES hensigt, at vi gennem det næste år her i spalterne kan give dig et nuanceret billede af, hvordan EU’s landbrugspolitik påvirker virkeligheden i Danmark. Vi vil beskrive, hvordan landbrugets konkurrencedygtighed påvirkes. Vi vil fortælle om, hvordan de økologiske landbrug understøttes, og hvilket EU-tiltag, der påvirker dyrevelfærden, naturen og miljøet på bedrifterne.

PÅ SAMME VIS beskriver vi, hvorledes landdistrikternes udvikling påvirkes af CAP’en, ligesom klimavenlige løsninger og grønne energitiltag i dansk landbrug præsenteres journalistisk, kritisk og nuanceret. Undervejs beder vi dig og dine naboer svare på, om I oplever, at I bliver lidt klogere på EU’s til tider komplekse og kritiserede landbrugspolitik. Vi håber, både du og din nabo vil deltage aktivt som læsere. Ligesom tips og ideer fra din hverdag til det kommende års artikler er meget velkomne.

 

God læselyst

Læs også