Landmænds høje gennemsnitsalder hæmmer grøn omstilling

Landbrugserhvervet står i stampe, når de ældre generationer ikke skiftes ud med unge landmænd, vurderer økonom.

Skal sættes sammen med tekstboks i denne artikel

ALDERSPUKKEL: CAP-reformen har som en af sine kun ni strategiske målsætninger at tiltrække unge landbrugere og fremme virksomhedsudviklingen i landdistrikterne.

Og det er en målsætning. som hæmmes alvorligt af, at andelen af unge landbrugere falder i både Danmark og resten af medlemslandene. Andelen er støt faldende. Både af unge bedriftsejere og af deres andel af Danmarks samlede landbrugsareal.

Landbrugsstyrelsen har fået lavet en såkaldt SWOT-analyse af hele det danske landbrugs- og fødevareerhverv, der skal ligge til grund for den hjemlige udmøntning af EU’s landbrugsreform. Den går Folketinget i gang med til næste år.

Analysen tager det til indtægt som en svaghed for dansk landbrug, at unge bedriftsejere i næsten dobbelt så høj grad som gamle landmænd anvender ny teknologi såsom satellit- og dronefotos og teknologi med GPS og RTK, der kan stedfæste en traktor på en mark med få centimeters præcision.

Kæmper stadig med pukkel

- I det omfang at lav tilgang af unge ejere til dansk landbrug medfører lavere investeringer og mindre tilførsel af ny viden og entreprenørerfaring, kan det frygtes at medføre en lavere produktionsudvikling i dansk landbrug i fremtiden, hvorfor det kan have afledte samfundsøkonomiske konsekvenser, står der i analysen.

Herhjemme er problemet opstået for alvor med finanskrisen i 2008, og den kreditklemme, som landbruget har været i her mange år efter, og hvor det har været vanskeligt at få finansieret ejerskifter, siger erhvervsøkonomisk chef i Seges, Klaus Kaiser.

- Det er ved at løsne op efterhånden, men vi har stadigvæk en pukkel af virksomheder, hvor ejeren ønsker et ejerskifte. Landmænds investerings- og ekspansionsfase ligger typisk i alderen op til midt i 50’erne, så det kan lægge en dæmper på tempoet for udviklingen i effektivitet og produktivitet.

Det kan desuden påvirke Danmarks evne til at leve op til alle EU’s grønne målsætninger og landbrugets omstilling hertil.

- Manglende ejerskifter kan også sænke tempoet for den grønne omstilling, for mange af de investeringer, der foretages i dag, sker inden for klima, miljø og dyrevelfærd, siger Klaus Kaiser.

Læs også

Nu skal grønne ordninger aftales herhjemme
Dalum Landbrugsskole søger blåstempling fra UNESCO
Ingen fremtid uden bæredygtighed
Gods prøver sig frem med proteinholdige planter – det kan give mere EU-støtte
Danmarks første fuldskalafabrik for insektmel er på vej
Økologisk produktion kan være nok til at leve op til nye grønne EU-krav