Landmænds høje gennemsnitsalder hæmmer grøn omstilling

Landbrugserhvervet står i stampe, når de ældre generationer ikke skiftes ud med unge landmænd, vurderer økonom.

ALDERSPUKKEL: CAP-reformen har som en af sine kun ni strategiske målsætninger at tiltrække unge landbrugere og fremme virksomhedsudviklingen i landdistrikterne.

Og det er en målsætning. som hæmmes alvorligt af, at andelen af unge landbrugere falder i både Danmark og resten af medlemslandene. Andelen er støt faldende. Både af unge bedriftsejere og af deres andel af Danmarks samlede landbrugsareal.

Landbrugsstyrelsen har fået lavet en såkaldt SWOT-analyse af hele det danske landbrugs- og fødevareerhverv, der skal ligge til grund for den hjemlige udmøntning af EU’s landbrugsreform. Den går Folketinget i gang med til næste år.

Analysen tager det til indtægt som en svaghed for dansk landbrug, at unge bedriftsejere i næsten dobbelt så høj grad som gamle landmænd anvender ny teknologi såsom satellit- og dronefotos og teknologi med GPS og RTK, der kan stedfæste en traktor på en mark med få centimeters præcision.

Kæmper stadig med pukkel

- I det omfang at lav tilgang af unge ejere til dansk landbrug medfører lavere investeringer og mindre tilførsel af ny viden og entreprenørerfaring, kan det frygtes at medføre en lavere produktionsudvikling i dansk landbrug i fremtiden, hvorfor det kan have afledte samfundsøkonomiske konsekvenser, står der i analysen.

Herhjemme er problemet opstået for alvor med finanskrisen i 2008, og den kreditklemme, som landbruget har været i her mange år efter, og hvor det har været vanskeligt at få finansieret ejerskifter, siger erhvervsøkonomisk chef i Seges, Klaus Kaiser.

- Det er ved at løsne op efterhånden, men vi har stadigvæk en pukkel af virksomheder, hvor ejeren ønsker et ejerskifte. Landmænds investerings- og ekspansionsfase ligger typisk i alderen op til midt i 50’erne, så det kan lægge en dæmper på tempoet for udviklingen i effektivitet og produktivitet.

Det kan desuden påvirke Danmarks evne til at leve op til alle EU’s grønne målsætninger og landbrugets omstilling hertil.

- Manglende ejerskifter kan også sænke tempoet for den grønne omstilling, for mange af de investeringer, der foretages i dag, sker inden for klima, miljø og dyrevelfærd, siger Klaus Kaiser.

Læs også