Miljøtilskud har styrket landmands overlevelsesevne

Lars Iversens kvægbrug er blevet rustet bedre til fremtiden af myndighedskrav til dyrevelfærd og miljø.

En investering i et skrabeanlæg på spalterne i kvægstaldens gulv var med til at sikre Lars Iversen en ny miljøtilladelse til udvidelsen af besætningen med omkring 90 dyr. Foto: Flemming Erhard En investering i et skrabeanlæg på spalterne i kvægstaldens gulv var med til at sikre Lars Iversen en ny miljøtilladelse til udvidelsen af besætningen med omkring 90 dyr. Foto: Flemming Erhard

Lars Iversen havde i 2014 valget mellem at indskrænke sin besætning eller at udvide den kraftigt, da myndighederne stillede skrappere krav til dyrevelfærd for malkekvæg.

Han kunne ikke bare opretholde den gamle besætningstørrelse på 150 årskøer. For nye dyrevelfærdskrav i henhold til lov om malkekvæg indebar, at der blandt andet skulle findes ekstra plads til syge dyr, køer der lige har kælvet og helt unge dyr. Den ekstra plads kunne Lars Iversen kun finde ved at lave en tilbygning til en ende af en eksisterende stald på Stensgaard ved Skamby på Fyn, som han driver sammen med to andre ejendomme.

- Hvis vi ikke havde lavet en tilbygning til stalden, så havde vi skullet finde plads til de nye velfærdsafdelinger inden for det gamle areal. Og det ville helt sikkert betyde, at vi have fået et mindre produktionsareal. Så vi var nødt til at gøre et eller andet, hvis vi ville undgå at skære ned på vores mælkeproduktion, fortæller han.

Måtte forny miljøgodkendelse

Men der skulle så også en ny miljøgodkendelse fra myndighederne til for at opnå tilladelse til besætningsudvidelsen. Og for at få dén måtte Lars Iversen investere i teknologi til at reducere ekstra i miljøbelastningen fra ammoniak.

- Den investering var ret afgørende for, at vi fik lov til at udvide bedriften med en ny miljøgodkendelse, så vi kunne udvide mælkeproduktionen i en størrelsesorden fra 155 årskøer til 250 årskøer. Så mange ekstra køer gjorde, at udvidelsen blev rentabel. Det ville en udvidelse med for eksempel bare 25 årskøer ikke have været nok til, konstaterer han.

Hele projektet kostede 3,8 millioner kroner. Heraf fik Lars Iversen dækket 450.000 kroner med tilskud fra landdistriktsprogrammets tilskudspulje til miljøteknologi, der reducerer ammoniakudledning samt energiforbrug i kvægstalde. Et tilskud der kan dække op til 40 procent af en støttegodkendt investering.

Han fik blandt andet tilskud til en investering i et skrabeanlæg til spalterne i kvægstaldens gulv, hvor køerne går frit rundt.  Her skraber anlægget gulvet rent for møg otte gange i døgnet, så det ikke ligger og udleder så meget ammoniakdamp.

Fik også strømbesparelser

Lars Iversen fik også tilskud til en investering i overdækning af gylletanke.

Og så fik han tilskud til strømbesparende, frekvensstyrede vakuumpumper til bedriftens malkeanlæg, som minimerer strømforbruget, som alene udløste 61.000 støttekroner, svarende til en tredjedel af dén investering.

- Til malkningen sparer vi nok 25 procent strøm i kraft af de frekvensstyrede vakuumpumper, hvilket var forudsætningen for at få tilskuddet. Det er en fin investering, bemærker Lars Iversen, som ikke umiddelbart kan sætte kroner og ører på besparelsen.

Landmanden har også fået tilskud fra en anden, statslig pulje, der ikke indeholder EU-penge, til opsætning af strømbesparende LED-lys i staldene.

Tilskud yder fremtidssikring

Tilskuddene er med til at sikre, at Lars Iversen er kommet i gang med at nedskære bedriftens udgifter på investeringerne hurtigere, end han ellers ville have kunnet, hvis han selv skulle have opsparet likviditet til den fulde og hele investering, siger han.

- Ved at vi har kunnet få taget hul på strømbesparelsen hurtigere end ellers, så har vi forbedret den økonomiske overlevelsesevne på sigt, hvad også hele udvidelsen af malkestalden har gjort.

Læs også