Strammere krav i ny ordning

Tilsagnskrav vægter miljøeffekter højere end bedriftsstørrelsen i ny ordning til kvæg og gartneri.

Godt 40 rådgivere og interessenter fra nær og fjern spidsede forleden ører, da de deltog i Landbrugsstyrelsens infomøde i Kolding om den nyeste EU-støtteordning »Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri«.

Efter flere års kritik og evalueringer af ordningerne i landdistriktsprogrammet 2014-2020, har styrelsen arbejdet på at gøre ordningerne enklere for ansøgerne. Det er blandt andet sket ved at indføre faste priser på de forskellige omkostninger (såkaldte standardpriser), når der skal beregnes tilskudskroner og standardiserede miljøeffekter, som bestemmes ud fra Aarhus Universitets teknologiliste.

At dømme ud fra mødet er reglerne for at opnå tilsagn dog stadig en kompliceret affære, da styrelsen i kampen for hurtigere sagsbehandling har skærpet kravene.

Hold øje med specifikationer

Der er 50 millioner i puljen, som er fordelt med 37 millioner kroner til kvægsektoren og 13 millioner kroner til gartnerisektoren. Hver sektor har tre indsatsområder, hvor der gives 40 procent i støtte til teknologieffekter. Man skal søge for mindst 100.000 kroner og mindst 300.000 i de såkaldte indsatsområder 1 og 2.

Det betyder, at ansøger ofte skal søge flere ting for at opfylde minimumskravet til investeringens størrelse, men inden for en bestemt produktionsgren. Og igen skal der i ansøgningen skelnes mellem obligatoriske elementer, valgfrie elementer og specifikationer.

- I skal være meget opmærksomme på specifikationerne i teknologilisten. I skal gå efter det skrevne ord, for det er absolut det, der gælder. Det er teknologierne – og hvordan de sammensættes i en ansøgning, og ikke bedriftens størrelse, der er afgørende for prioriteringen for at få tilsagn i sidste ende, lød det fra specialkonsulent i Landbrugsstyrelsen, Monique Hes.

Det drejer sig eksempelvis om, at visse teknologier ikke må kombineres i samme staldafsnit, mens man ved andre tilsagn som fasefodring baseret på mælkemåling, skal installere en måler pr. malkeplads. Måleren skal kombineres med andre teknologier, fordi den ikke i sig selv giver en miljøeffekt. 

Hvis der således er mangler ved kontrol, gives en nedsættelse på 0 til 100 procent af tilskudsbeløbet ved en konkret vurdering, forklarede styrelsen.

Vil give fleksibilitet

Mens Monique Hes gennemgik den specifikke liste af krav for at få de enkelte tilsagn, tikkede der løbende spørgsmål ind fra langbordene. Landbrug & Fødevarers Mette Trudsø Kruse spurgte til muligheden for at få en forhåndsgodkendelse af sin ansøgning.

- Nej, det kan man ikke, men vi vil være så behjælpelige som muligt med at vurdere enkelte ansøgninger. Vi ved godt, det er en meget stram ramme, men vi har gjort det således for at give jer mere fleksibilitet, svarede Monique Hes.

LandboNords miljøkonsulent Karoline Holst spurgte, om landmanden i denne ordning kan få en udskrift af ansøgningen og derved få et overblik, som tidligere har været et ønske fra erhvervet.

- Vi har forsøgt at lave det, og det kommer også på et tidspunkt, men vi er stadig ikke i mål med det i vores system, sagde Monique Hes. Der blev sukket hertil rundt i salen i Kolding.

Ønsker hurtig sagsbehandling

Alt i alt er der nok at tage bestik af, hvis man som landmand ønsker at søge i Miljøteknologi 2019-ordningen. Men et andet vigtigt aspekt er tidsramme for at gennemføre investeringen.

Projektperioden er blot et år - det halve af den hidtidige tidsramme. Projektperioden kan samtidig kun forlænges en enkelt gang med et år, dog senest to måneder før projektets slutdato. Du kan også kun søge om projektændring en enkelt gang.

Monique Hes forsikrede dog deltagerne på mødet om, at styrelsen går efter 50 procent automatisk sagsbehandling, så den kan gå hurtigere end tidligere.

Hele mødet blev optaget på video, som sammen med spørgsmål og svar fra dagen lægges ud på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Der kan du også læse hele bekendtgørelsen og vejledningen til ansøgningen. Ordningen åbnede tirsdag 1. oktober og lukker 3. december.

Tilsagn kan stadig overdrages

Styrelsen kunne afsløre, at tilsagn i den nye ordning stadig kan overdrages til en anden landmand. Der kan dog ikke ændres i tilsagnet, hvis forrige »ejer« allerede har gjort brug af den ene mulige projektændring.

 

Miljøteknologi 2019

  • En pulje på 50 millioner kroner, hvoraf 37 går til kvæg og 13 går til gartneri
  • Styrelsen kan give tilsagn om tilskud inden for seks indsatsområder, hvor der kan indsendes en ansøgning pr. indsatsområde pr. ansøger
  • Minimumskravet til ansøgt beløb er 100.000 kroner, dog 300.000 i indsatsområde 1 og 2
  • Miljøeffekterne beregnes efter Aarhus Universitets faglige grundlag – også kaldet standardiserede effekter
  • Støttekroner beregnes efter styrelsens standardiserede priser, hvor der gives 40 procent i støtte
  • I ordningen gælder tilsagnet kun et år. Derefter kan der søges om projektforlængelse for et år en enkelt gang.
  • Ansøgningsrunden løber fra 1. oktober til 3. december
  • Du kan læse hele bekendtgørelsen på styrelsens hjemmeside

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også