Slut med at gøre landbruget til syndebuk

Af Peter Kiær, næstformand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

DEBATINDLÆG Det er ulækkert at tænke på, at der hvert år pumpes adskillige millioner tons spildevand/menneskegylle ud i det danske vandmiljø.

Men én god ting er der da kommet ud af »Øresund-balladen«. Befolkningen er blevet bevidst om de gentagne kommunale udledninger.

Derfor vil dansk landbrug forhåbentlig aldrig igen blive udpeget som synderen, når der eksempelvis konstateres iltsvind i farvandene. Landmændenes næringsstoffer går netop til planterne på marken – mens offentlige myndigheder giver sig selv tilladelse til at hælde gigantiske mængder af lort, fosfor, kvælstof, kemi, medicinrester og miljøfremmede stoffer direkte ud i havmiljøet.

De såkaldt »grønne« organisationer herhjemme protesterede ikke, da de blev advaret om den forestående Øresund-udledning – men først, da medierne henvendte sig om sagen.

Og miljøministeren har valgt at fralægge sig ansvaret, selv om vi i Bæredygtigt Landbrug i årevis har råbt op om problemet. Så sent som i efteråret 2019 advarede vi såvel minister som miljø- og fødevareudvalg om denne forurenings-problematik.

Nu må det være slut både med at udlede urenset spildevand ud i vandmiljøet – og med på udokumenteret vis at stigmatisere og mistænkeliggøre verdens mest miljø- og klimavenlige landbrug.

Læs også