Afstande er ikke et problem i fremtidens rådgivning

Video kan være et oplagt redskab til at få rådgiveren ud på bedriften, selvom han sidder på kontoret. Vi er der snart.

Af Kristian Nielsen, afdelingschef for LMO Svin

Forestil dig, at du har bøvl med grisenes foder, eller at køernes gødningskonsistens er helt ved siden af, og du har hidkaldt din rådgiver for at se tingene igennem. 

Men i stedet for at gå med konsulenten – lad os kalde ham Anders – ned ad staldgangen, som I plejer, så går du med et kamera, der sender hjem til Anders’ kontor, hvor han sidder foran skærmen. Mens du går ned gennem stalden og tjekker op på foderautomaten eller foderet, fører du en samtale med Anders gennem et par høretelefoner, og I sparrer, mens Anders samtidig kommer med instrukser og input. 

Det er det, vi vil betegne som rådgivning over distance. Det er rådgivning, som sikrer, at du som landmand altid kan få besøg af din foretrukne konsulent, uagtet om vedkommende sidder i Horsens, Vissenbjerg, Thy eller måske i udlandet. 

Afstanden mellem rådgiver og bedrift vil ikke længere være en faktor, man skal tage hensyn til. Og konsulenten vil i udgangspunktet altid være tilgængelig, så længe der ikke er en anden landmand i kalenderen.  

Med på morgenmøder

Det er også oplagt at bruge live video til personalemøder som opfølgning på et besøg, hvor medarbejderne sammen med konsulenten har sat nye arbejdsrutiner i gang. Her kan konsulenten ”se medarbejderne i øjnene” og høre nærmere om, hvordan det er gået, og hvorfor/hvorfor ikke, det er gået som planlagt.  

I den sammenhæng vil man naturligt kunne spørge, hvorfor ikke bare konsulenten griber telefonen og spørger medarbejderne ad, hvis det er så vigtigt? 

Og jo, det kan man sagtens, og det gør konsulenter over hele landet allerede. Men en vigtig del af at tale med mennesker er at afkode mimik og kropssprog og ikke mindst få svar i samlet flok – det giver en interaktion, som gør det langt nemmere at få de rigtige svar på bordet og dermed gå videre med de rigtige løsninger. 

Sanserne mangler

Der er dog ingen tvivl om, at videomøder ikke vil kunne erstatte det grundige møde med konsulenten i stalden. Som konsulent er det vigtigt at dufte, føle og mærke for at danne sig et fuldstændigt indtryk af helheden eller en større problemstilling. Og det kan en videoseance ikke.

Men der er ingen tvivl om, at det vil kunne give landmanden en bedre rådgivning, da man oftere vil kunne få sin konsulent med på råd, eftersom kørsel frem og tilbage ikke længere vil være en hindring. Med videoløsningen vil det derfor også være fint med små 30-minutters besøg for opfølgning. 

Desværre er branchen ikke der endnu, hvor det er en realitet. Det skyldes blandt andet, at netforbindelserne ikke er super stabile alle steder på bedrifterne, men naturligvis også at det kræver, at både landmænd og konsulenter vil tage det til sig. 

Personligt håber jeg, at det bliver en realitet inden for overkommelig fremtid – for det vil være et supplement til den grundige rådgivning, og på sigt vil det kunne løfte dansk landbrug. Ingen tvivl om det. 

Læs også