bannerPos

Er det tid til låneomlægning, og benytter du virksomhedsordningen?

- Den årlige rentetilpasning, der sker på dit F1 lån, har ingen betydning i forhold til reglerne om sikkerhedsstillelse, da det ikke af skattemyndighederne anses for væsentlig ændring af lånevilkår, siger skattespecialist Lone Hauge, SLF.
07-07-2020 09:57

Der er risiko for, at du etablerer en såkaldt sikkerhedsstillelse, hvis du omlægger et lån, der har sikkerhed i virksomhedens aktiver, og lånet er placeret uden for virksomhedsordningen i dit regnskab, vurderer skattespecialist i SLF, Lone Hauge.

I 2014 blev der ændret grundlæggende på reglerne i virksomhedsordningen, hvilket der har været skrevet og sagt meget om. Der er tale om et regelsæt, der kan have stor indvirkning på din virksomhedsordning og mulighederne for at spare op. 

Hvis man har gæld i privatområdet, der overstiger stuehusværdien, meget forenklet beskrevet, og gælden er fra før 11. juni 2014, kan man ikke spare op, hvis gæld og negativ indskudskonto overstiger en halv million kroner. Her ser man på den numeriske værdi – altså uden fortegn.

Hvis der er tale om gæld fra perioden efter 11. juni 2014 påvirker det ikke dine muligheder for at spare op. Her vil sikkerhedsstillelsen i stedet være en hævning i virksomheden, og den vil påvirke kapitalafkastgrundlaget fremadrettet.

Ingen opsparing ved negativ indskudskonto

Indskudskontoen er udtryk for nettoindskudet i virksomhedsordningen, som man skattefrit kan hæve ud af virksomhedsordningen. Indskudskontoen reguleres ikke årligt. Den reguleres kun, hvis man skyder aktiver ind i virksomhedsordningen og/eller populært sagt hæver mere i virksomheden, end man har tjent i det pågældende indkomstår, fortæller skattespecialist Lone Hauge, SLF.

- Hvis din indskudskonto er negativ eller bliver negativ (mere) i løbet af et indkomstår, kan du ikke spare op. Der er en overgangsregel som beskrevet ovenfor, der medfører, at der kan spares op, selvom du har negativ indskudskonto. Men bliver indskudskontoen mere negativ med bare en krone i forhold til primo indkomståret, kan du ikke spare op, siger hun og fortsætter:

- Derfor er det vigtigt, at vi har helt styr på dine hævninger i virksomheden. Her kan låneomlægning og væsentlige ændringer af lånevilkår spille ind, forklarer Lone Hauge.

Låneomlægning og ændring af lånevilkår – søg rådgivning inden du går i gang.

På en del lån ophører afdragsfriheden nu. Derfor er du nok ved at overveje, om du skal omlægge lån. Det er meget vigtigt at du kontakter din rådgiver, inden du går i gang med en låneomlægning, fortæller Lone Hauge.

- Hvis du omlægger et lån fra før 10. juni 2014, vil der ikke længere være en gammel sikkerhedsstillelse, der bremser for opsparing i virksomhedsordningen. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der så ikke etableres en ny sikkerhedsstillelse, lyder det fra hende. 

Omlægning af lån, der er optaget efter 11. juni 2014, kan også medføre, at der etableres en ny sikkerhedsstillelse. 

Hvis der placeres for meget gæld i privatområdet i forhold til de private aktivers værdi, og gælden har sikkerhed i virksomhedsaktiver, vil der ofte være tale om en sikkerhedsstillelse. Det medfører en hævning i virksomhedsordningen, og den kan betyde, at der kommer opsparet overskud til beskatning før tid, eller at man ikke kan spare op i 2020 og fremover.

- Du skal være opmærksom på, at hvis du ændrer i et bestående låns løbetid, afdragsvilkår og rente, kan det medføre, at lånet anses for indfriet i skattemæssig sammenhæng. Der vil skattemæssigt være etableret et nyt lån på aftaletidspunktet, og det kan også medføre en sikkerhedsstillelse, siger Lone Hauge og fortsætter:

- Derfor bør du også kontakte din rådgiver, inden du aftaler disse ændringer med dine kreditorer.

hka

 

Tror på godt udbytte i øko-havre til gryn

Landmand Hans Dam, Maglehøjgård, høster tirsdag havre og hvede lidt syd for Kirke Hyllinge på Sjælland.

Hvedeprisen falder i Rusland

Der er nu sat et midlertidigt høstpres på hvedeprisen her i Europa. Grunden skal vi finde i Rusland, hvor eksportprisen i sidste uge begyndte at falde, efter tre ugers kontinuerlig stigning.

Markant flere handler med ejendomme i år

Agri Nord oplever et markant øget salg af landbrugsejendomme. Det er alle typer af ejendomme, fortæller teamleder.

Handlen med landbrugsejendomme på vej op

Den landsdækkende formidler af ejendomme, Landbrugsmæglerne, oplever, at markedet er ved at komme sig efter at have været mærket af coronakrisen i marts, april og noget af maj måned.

Tæm din nye orne før den sætter tænderne i dit ben

- Husk på, at selv små tænder kan skære et stort hul i benet, lyder det fra svinekonsulent Anders Peter Andersen i Velas-Avisen.

Danske landmænd skal bruge mindre glyphosat for at undgå muligt forbud

Europaparlamentariker Asger Christensen opfordrer til at holde igen med glyphosat.
Side 1 af 1888 (37758 artikler)Prev1234567188618871888Next