Slagtekalveproducenter ser mere lyst på fremtiden

Der er omsider økonomisk fremgang i vente for danske slagtekalveproducenter, siger formanden for Danske Slagtekalveproducenter efter et hårdt 2018 med tørke, der resulterede i høje priser på foder og halm til dybstrøelse, og et fald i noteringen på kalvekød i 2019.

Ifølge formanden – Lasse Olsen – er tingene nu ved at vende med indkøbt foder til mærkbart lavere priser, og hvor spædkalve også er faldet i pris.

Desuden er der udsigt til en højere slagtepræmie fra 2021, hvor den nye reform af EU’s fælles landbrugspolitik træder i kraft.

- Mit håb er, at de høje priser på grisekød kan trække noteringen på kalvekød med op. I øvrigt er det kinesiske marked for okse- og kalvekød tilsyneladende ved at åbne sig. Det vil ifølge vurderinger i branchen kunne føre til store noteringsstigninger, siger Lasse Olsen.

Læs også