Danske Svineproducenter: - Sæt os fri

Landsforeningen reagerer på ny politisk aftale om dyrevelfærd. Vi har ikke brug for mere kontrol, og vi savner anerkendelse af de mange tiltag, der allerede er i gang

Danske Svineproducenter er ikke begejstret for den nye politiske dyrevelfærdsaftale, der netop er indgået af hovedparten af partierne i Folketinget.

- Vi vender os imod øget kontrol, vi er i forvejen gennemkontrollerede på et vanvittigt højt niveau. Det er en gammeldags tankegang, at mere kontrol fører til noget godt. Er der enkelte, der ikke lever op til kravene, må fokus være på dem, og vi mener, at man når længst med rådgivning frem for straf, siger landsforeningens formand, Jeppe Bloch Nielsen.

Han beklager, at der ikke i tilstrækkelig grad har været fokus på alt dét, danske svineproducenter i forvejen gør godt på dyrevelfærdsområdet, og helt overordnet er han træt af, at mange politikere agerer ud fra følelser frem for fakta.

- Det er så let at sige, at dyrene bør gå udenfor på en grøn græsmark, når man ikke har kendskab til forholdene i dansk svineproduktion og måske aldrig har set en moderne stald, som er indrettet efter, at grisene skal have det godt gennem hele deres opvækst.

- Det her kommer til at koste mange penge for erhvervet, og hvad nytter det hele, hvis resultatet bliver, at forbrugerne så bare køber svinekød fra lande, hvor velfærden måske er på et lavere niveau?

Dødfødte skal ikke tælles med

Om højere overlevelse for pattegrise, hvor politikerne i aftalen vil finde løsninger på at gøre det bedre, siger formanden, at enhver svineproducent som noget helt naturligt arbejder for at minimere pattegrisedødeligheden.

- Alt andet vil være tåbeligt, og i virkeligheden er fortællingen om, at pattegrisedødeligheden har været stigende over en årrække, falsk. Man skal nu engang leve, før man kan dø, og derfor skal de dødfødte pattegrise selvfølgelig ikke tælle med i nogen form for statistik, hvilket vi har sagt mange gange. Og så skal vi huske på, at vi har en overlevelsesrate på plus 85 procent.

- Hvis det bliver politisk bestemt, at vi skal have løse diegivende søer i farestalden, skal eksisterende anlæg som minimum have en overgangsperiode på 30 år.

Nej til bøder for halekupering

Flere grise med hele haler er et andet punkt, hvor Landsforeningen ikke er tilfreds med aftalens indhold.

- Også her er mange allerede godt i gang, og vi tager skarpt afstand fra, at der indføres bøder for de svineproducenter, der kuperer haler for at begrænse risikoen for halebid og mistrivsel.

- Det nytter ikke noget, at Danmark går enegang på det her område, det kan ikke forenes med det omsætningsmønster, vi kender. Den eneste løsning er ensartet lovgivning i hele Europa. Kun et europæisk totalforbud mod halekupering kan sikre flere hele haler.

Faglighed skal i fokus

Blandt de få positive punkter fremhæver Jeppe Bloch Nielsen, at de administrative forseelser adskilles fra dem, der har direkte betydning for dyrevelfærden. Noget Landsforeningen har efterspurgt i mange år.

Foreningen ser også positivt på, at man vil afskaffe den anden opfølgende kontrol, når tingene er bragt i orden, hvilket landmanden i dag må finde sig i og ovenikøbet betale dyrt for til ingen verdens nytte.

- Generelt må vi sige, at vi i landsforeningen tror på vores kollegers kompetencer. Enhver svineproducent vil sikre dyrenes velfærd bedst muligt, det er jo vores professionalisme og erhverv, og helt overordnet er der ikke behov for yderligere regler.

- Der lægges op til et Borgerting for dyrevelfærd, men vi har det altså noget stramt med, at ikke-fagfolk uden kendskab til produktionsdyr skal komme med anbefalinger på dette område. Ethvert erhverv skal reguleres på baggrund af faglig evidens og ikke på følelser, siger Jeppe Bloch Nielsen.

Læs også