Stor griseejendom til salg: Velarronderet med klare fortrin

Trods svære tider for griseproduktionen i Danmark er der stor interesse for en stor ejendom udenfor Østbirk i Sydjylland med smågriseproduktion, der er til salg for 67,75 millioner kroner.

Selv om den samlede danske produktion af grise har været for nedadgående, og flere har stoppet med produktionen, betyder det ikke, at man ikke kan omsætte ejendomme med griseproduktion.

Og der er flere interessante ejendomme med den slags muligheder i markedet lige nu. En af dem er Haraldsborg, og som ligger på Potmosevej 19 udenfor Østbirk mellem Brædstrup og Horsens i Østjylland, og som forhandles af Landbrugsmæglerne.

Ejendommen, der er slået op på landbrugsmarkedet.dk har en række attraktive features, fortæller ejendomsmægler Jens Vestergaard, der varetager salget.

- Det er en ejendom med 317 hektar jord, der er meget velarronderet. Det ligger pænt samlet omkring produktionsanlægget, og det er jo et stort fortrin for ejendommen, siger Jens Vestergaard fra Landbrugsmæglerne til Effektivt Landbrug.

Sælger uden besætning

Sælgeren har dog i forbindelse med salget valgt at så at sige rydde op i produktionsdelen af ejendommen.

- Til ejendommen hører et produktionsanlæg til 770 søer med salg af 30 kilos grise. Ejendommen sælges dog uden besætning da sælger ud fra besætningens sundhedsstatus vurderede at uanset hvem der køber ejendommen, så vil de vælge at sanere, og derfor har sælgeren valgt at sanere besætningen så anlægget er klar til at en køber kan starte på en frisk, siger han.

Jens Vestergaard afslører, at det ikke har skortet på interessen blandt mulige købere.

- Jeg tror det var i oktober måned, at vi satte den på markedet, så den har været derude i tre måneder. Og der har været rigtig stor interesse omkring ejendommen, specielt jordarealet, siger han og uddyber:

- Det hører selvfølgelig med, at griseproduktionen lige nu er stærkt udfordret, så det er knapt så meget det, som folk har haft fokus på. Men det er klart, at det samlede jordareal, der også har en god bonitet, har der været stor interesse for.

Noteringsfald kan mærkes

Producenter af slagtegrise har måttet konstatere et fald i noteringen på 1,50 kr. pr. kilo i løbet af de seneste par måneder, og det smitter af på investeringslysten på ejendomme med griseproduktion.

- Der er helt sikkert nogle, der har lyst til at give sig i kast med griseproduktion, men det er svært i øjeblikket at finde økonomien i det. Og det er generelt at man ser det på alle griseejendomme. det aktuelle indtjeningsniveau er under det, der skal til i det lange løb.

Der er dog en stor spredning i indtjeningen blandt svineproducenter alt efter om det er smågrise eller slagtesvin der produceres og om smågrisene sælges til beregnet notering eller puljenotering.

Nogle bliver tilgodeset

Samtidig har det stor betydning hvor stor en selvforsyningsgrad man har med foder.

- Dem, der virkelig blev straffet sidste sommer, bliver så tilgodeset nu fordi at puljenoteringen ved salg af smågrise til blandt andet Tyskland og andre lande ligger noget højere end den beregnede notering, siger han.

Jens Vestergaard fortæller, at ejeren af den pågældende ejendom har valgt at sælge, da han ønsker at gå nye veje i sit arbejdsliv, og at det derfor ikke er af økonomiske årsager, at han vælger at sælge.

Læs også