Ekspertblogs

Velkommen til L-MedieHus nye ekspertblog.

Bloggen vil løbende blive opdateret med spændende, relevante, dybdegående og til tider udfordrende blogs fra vores mangfoldige ekspertpanel.

Adgang til bloggen kræver som minimum et L-plus abonnement.

Aktiesparekonto – en (knap så) god mulighed?

Det er skattemæssigt interessant at bruge aktiesparekontoen. Der er dog en række udfordringer.


Årsskifte i en tid med mange ubekendte

Her ved årsskiftet er det tid til at se fremad. Både på det kommende år og på de større og længerevarende tendenser, som har betydning for bedriften.


Fremtiden er her nu – vaccinér din gris

En ny tids svineproduktion byder på et endnu lavere antibiotikaforbrug, men et højere forbrug af forebyggende vaccination.


Pristillæg til producenter af strøm fra vind og sol

Ved opførelsen af vindmøller har man tidligere kunnet få et fast pristillæg på 25 øre pr. kWh. Nu lyder det vægtede gennemsnitlige pristillæg på 2,28 øre/kWh.


Din rådgiver har pligt til at anmelde skattesnyd

Vidste du, at revisorer og skatterådgivere har pligt til at anmelde skatteunddragelse i henhold til reglerne i hvidvaskloven?


Agromek midt i et investeringsdilemma

På Agromek præsenteres rigtig mange gode investeringsmuligheder for landmænd og landbrugsinteresserede. Det sker midt i et dilemma. Af Poul Erik Jørgensen, landbrugsdirektør, Nykredit


Din bedrift er unik

Jeg kan nemt se udfordringer med tørke, svine- og minkskindspriser og vinkler omkring erhvervets klimabidrag. Men først og fremmest kan jeg se et stort antal bedrifter, som hver for sig er unikke.


Julefrokost og julegaver

Julen står for døren, og her vil mange arbejdsgivere gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost og en julegave. Men hvordan ser det egentlig ud med fradragsmulighederne, og hvad med moms?


Endnu engang cementerer Højesteret gæsteprincippets styrke

Rettens afgørelse styrker rækkevidden af gæsteprincippet og støtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende.


Moms, elafgift og afregning for små solcelleanlæg

Er du forvirret over alle de nye regler og praksisændringer for små solcelleanlæg? Så er du ikke den eneste.


Vær opmærksom på nye regler om ejendomsvurderinger og familiehandler

Den hidtidige praksis har medført, at der i familiehandler og generationsskifter af fast ejendom har kunnet anvendes nogle ofte meget fordelagtige priser.


Krav om proportionalitet ved myndigheders indgreb og respekt for den private ejendomsret

I en konkret sag fandt Landsretten, at en landmand havde overtrådt reglerne for udvidelse, da han udvidede dyreholdet, inden han indgav ansøgning og fik godkendelsen. Men retten understreger også, at myndighederne altid er forpligtet til at overholde proportionalitetsprincippet i forhold til den efterfølgende sanktion.


Topskattegrænsen overstiger 500.000 kroner i 2019

Næste år byder på skattelettelser og øgede fradrag. Læs om dem her.


Vanskeligt at få straksfradrag ved asfaltering af køreflader til driftsbygninger

Seges har i samarbejde med to lokale rådgivningsvirksomheder ført nogle principielle sager om, hvordan reglerne om straksfradrag skal forstås. Få et overblik over afgørelserne fra Landsskatteretten her.


Generaladvokaten underkender danske myndigheders KO-fortolkning

EU-domstolen er på vej med nyt fortolkningsbidrag, som hjælper danske landmænd. Forslaget til afgørelsen fra EU-systemet er langt og indeholder en hel del fakta og vurderinger. Vi redegør her for afgørelsen.


Driftsledere i landbruget har ofte ikke krav på funktionærstatus

Ens arbejde skal ifølge loven »udelukkende eller i det væsentlige« bestå i på arbejdsgiverens vegne at lede og føre tilsyn med andres arbejde, for at man har funktionærstatus. Det kriterium vil i mange tilfælde føre til, at en driftsleder i et langbrug ikke vil få funktionærstatus efter funktionærloven.


Side 1 af 3 (44 artikler)Prev123Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer