bannerPos

Ekspertblogs

Velkommen til L-MedieHus nye ekspertblog.

Bloggen vil løbende blive opdateret med spændende, relevante, dybdegående og til tider udfordrende blogs fra vores mangfoldige ekspertpanel.

Adgang til bloggen kræver som minimum et L-plus abonnement.

Har du et tilbagebetalings-krav?

De landmænd, som måtte have handlet fast ejendom i perioden 2015-2018, hvis betalingsrettigheder er blevet nedskrevet, kan overveje, om der er mulighed for at rejse et krav mod sælger af ejendommen.


Skattefri seniorpræmie – også til selvstændige

Selvstændige har også mulighed for at få en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.


Arbejdsgiverbetalt uddannelse – sådan er reglerne

En arbejdsgiver har altid fradrag for udgifter til uddannelse og kurser for personalet. Det gælder, uanset om uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet i virksomheden eller ej. Den ansatte skal kun beskattes, hvis der er tale om en rent privat uddannelse eller kursus.


Tilbagebetaling af arealstøtte

EU-Domstolen har nu ved en dom fastlagt, fra hvilket tidspunkt forældelsesfristen skal beregnes, hvis en landmand pålægges sanktion i form af tilbagebetaling af uberettiget modtaget arealstøtte.


Finansiel strategi

Ud over den overordnede strategi styrker det bedriften at have strategier på hovedområder, der er afgørende for økonomien.


Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne

Det kan være fristende at køre en tur til Tyskland for at hente chokolade, slik, vin eller spiritus til julefrokosten med medarbejderne. Det er nemlig ofte billigere end her i Danmark. Det kan dog hurtigt blive lige så dyrt og mere besværligt på grund af punktafgifter.


Mandskabsvogne – ingen børn på bagsædet

Mandskabsvogne er relativt billigere end almindelige vare- eller personbiler. De må dog slet ikke bruges privat.


Fra generation til generation

Fremover vil vi se flere kapitalinvestorer forpagte faste aktiver ud til en landmand, der driver jorden, mv., sammen med sin allerede indkørte bedrift. Det er også en mulighed for unge, skriver landbrugsdirektøren i Nykredit.


EU-Domstolen underkender dansk momspraksis om byggegrunde

En ny dom fra EU-Domstolen betyder, at salg af en ejendom med en funktionsdygtig bygning, som køber agter at rive ned for at bygge nyt, ikke kan være et momspligtigt salg af byggegrund. Dommen underkender Skattestyrelsens praksis og kan medføre genoptagelse af andre sager, hvor der er betalt moms.


Straksfradrag under lup

Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i de senere år. Det kan betyde, at dit straksfradrag ændres.


Kravet om deltagende lodsejere ved jordfordeling er sænket fra 10 til 5 lodsejere

Jordfordeling kan være en fornuftig løsning i visse tilfælde, da det muliggør et større samarbejde landmænd imellem, hvilket kan give større profit på bundlinjen. Det er muligt at søge om jordfordelingstilskud frem til 15. november.


Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.


Renterne har også forskellige årstider

Landbrugskunder med helt eller delvist variabelt forrentede realkreditlån bør bruge lavrentemiljøet til at overveje, om her og nu-situationen fylder for meget.


Grundlovens § 73 set i forhold til erstatning for forventningsværdi

Hvis det forventes inden for nærmeste fremtid, at et afstået areal vil repræsentere en større værdi end den umiddelbare handelsværdi, kan erstatning for forventningsværdi komme på tale.


BNBO – hvor er vi i dag, og hvor skal vi hen?

Beskyttelsen af drikkevandet har det seneste stykke tid været en højtstående prioritet blandt flere kommuner. Derfor har flere kommuner allerede udstedt forbud mod anvendelsen af pesticider over for landmænd ved boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO.


Hvordan beskattes dine børn af gaver og arbejde i din virksomhed?

Læs her om beskatningen, hvis du giver gaver til dine børn eller ansætter dem i din virksomhed.


EU-betalingerne må forventes at falde om nogle år

Det er aktuelt at forvente, at den årlige udbetaling fra betalingsrettigheder falder. Nykredits landbrugsdirektør kan ikke give et konkret bud på hvor meget – men mere end de cirka 5 procent, der hidtil har været fremme.


Husk at give oplysninger om dine indkomstforhold senest 1. juli

Selvstændige skal oplyse om deres indkomstforhold i 2018 senest mandag den 1. juli. Samme frist gælder for ægtefæller til erhvervsdrivende.


Den nye ferielov – er din virksomhed klar

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at lønmodtageren kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes.


Side 1 af 5 (85 artikler)Prev12345Next