bannerPos

Ekspertblogs

Velkommen til L-MedieHus nye ekspertblog.

Bloggen vil løbende blive opdateret med spændende, relevante, dybdegående og til tider udfordrende blogs fra vores mangfoldige ekspertpanel.

Adgang til bloggen kræver som minimum et L-plus abonnement.

Tilsagn om tilskud til jordfordeling

Klarlæg allerede nu, om der kan være grundlag for en jordfordeling, inden der åbnes for ansøgninger til en ny tilskudsordning, lyder rådet fra Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain.


Landmand – smid ikke guld på gaden

Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år gamle.


Husk fristen for indskud på etablerings- og iværksætterkonto

Fristen for indskud på etablerings- og iværksætterkonto er den 15. maj, når du skal spare op til køb af egen virksomhed med fradrag i skatten.


Nye skatteregler kan forbedre unges mulighed for at købe landbrug

Folketinget behandler for øjeblikket et lovforslag om sælgerpantebrevsmodellen, der kan bidrage til at lette unge landmænds mulighed for at rejse den fornødne finansiering ved køb af en landbrugsejendom.


Præmie på 30.000 kroner for at arbejde efter pensionsalderen

For at fastholde seniorer længst muligt på arbejdsmarkedet kan pensionister fra 1. juli 2019 få en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr., hvis de fortsætter med at arbejde i et år efter folkepensionsalderen.


Ny obligation med 1 procent pålydende rente i 30 år

Obligationerne med 1 procent pålydende rente kan være en god anledning til, at du genovervejer din finansieringsstrategi.


Nye regler for deleøkonomi fra indkomståret 2018

Folketinget har vedtaget nye regler for udlejning af fritidsboliger, helårsboliger, biler, lystbåde og campingvogne.


Bruger du varebilen til firmakørsel, så husk at registrere den senest 1. juli

Nye regler betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019. For at undgå bøder, er det vigtigt, at virksomheden selv er opmærksom på de nye regler.


Del din positive historie med kollegaer og hele Danmark Der er

Der er plads til mange flere positive historier for at skabe et balanceret billede af dansk landbrug. Og der er brug for mod til, at nogen tør starte, mener landbrugsdirektøren i Nykredit.


Ny praksis kan betyde moms-kroner i lommen til solcelleejere

Det er nu muligt at momsregistrere private solcelle-anlæg på årsbaseret nettoafregning, selvom produktionen er mindre end det årlige forbrug. Og på de anlæg, der er registreret, skal der ikke betales udtagningsmoms.


Når landmænd rammes af arbejdsulykker

Selvstændige, herunder medarbejdende ægtefæller, er ikke automatisk dækket af en arbejdsskadeforsikring – så husk at tegne en særskilt forsikring.


Få styr på alle byggekontraktens detaljer før underskrift

Eventuelle fejl eller mangler i en entreprisekontrakt kan have stor betydning og blive meget dyrt for bygherren.


Tak til Seges for bidragsanalyse

Jeg tror, at både vi og andre gerne bedømmes på den samlede konkurrencedygtighed. Ikke kun på prisen.


Ejendomsvurderingsloven – hvad kan vi forvente?

Først fra juli 2020 påbegyndes udsendelsen af bindende vurderinger. De første vurderinger, der kommer, vedrører boligejendomme. Landbrugs- og erhvervsejendomme forventes at følge efter.


Natura 2000-områder 2019 – hvad gælder?

Efter massiv kritik fra landbrugserhvervet skete der pr. 1. november 2018 en revidering af placeringen af Natura 2000-områder i relation til berørt landbrugsjord. Vi ser nærmere på de tilskudsordninger, vi ved gælder i år.


De landbrugsrelaterede punktafgifter bliver færre og nemmere

Den 1. juli afskaffes afgiften på foderfosfater. Der er også indført en bundgrænse i kvælstofafgiftsloven, der fra den 1. januar gjorde det nemmere at købe kvælstofholdig gødning i udlandet.


Side 1 af 4 (62 artikler)Prev1234Next