bannerPos

Grundlovens § 73 set i forhold til erstatning for forventningsværdi

Søren Nørgaard Sørensen 17-08-2019 07:14:57
Man kan i nogle tilfælde få erstatning for forventningsværdi ved afståelse af et landbrugsareal. Det er arealets status på ekspropriationstidspunktet, som er afgørende, viser afgørelser i Højesteret.
Hvis det forventes inden for nærmeste fremtid, at et afstået areal vil repræsentere en større værdi end den umiddelbare handelsværdi, kan erstatning for forventningsværdi komme på tale.

Det følger af grundlovens § 73, stk. 1, 3. v og mod fuldstændig erstatning.

For at læse denne artikel skal du have abonnement på vores avis.

Køb adgang til Effektivt Landbrug

Såfremt du allerede har et login til L-Mediehus' portaler, bedes du logge ind nu.