bannerPos

Landmand – smid ikke guld på gaden

Gem alle dine gamle skatteregnskaber fra alle de år, hvor du har været landmand – de kan være guld værd ved salg, skriver senior tax manager i Seges, Søren Harrild Eriksen. Foto: Colourbox

Redaktionen

18-05-2019 10:18
Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år gamle.

Af Søren Harrild Eriksen, senior tax manager, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Når en landbrugsejendom sælges, udløser det som oftest store og dyre skatter. Der skal nemlig ske beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance, m.m. Og her er det vigtigt, at du har gemt alle de oplysninger, som skal bruges til beregningen af skatten.

For at kunne opgøre en ejendomsavance korrekt, er det et krav, at alle de grundlæggende oplysninger om ejendommen er til stede.

Ejendomsavancen

Ejendomsavancen (fortjeneste eller tab) ved salg af fast ejendom opgøres som udgangspunkt som forskellen mellem kontantomregnet afståelsessum og kontantomregnet anskaffelsessum + udgifter til investeringer i jord og driftsbygninger.

Hvis du har købt ejendommen før 19. maj 1993, kan du endvidere vælge tre alternative anskaffelsessummer. Herudover er der et væld af regler og muligheder for optimering.

Gem dine regnskaber

Ifølge bogføringsloven skal du gemme regnskab og bilag i fem år. Så dit regnskabsmateriale for 2018 skal minimum opbevares til 31. december 2023.

Mange landmænd benytter femårs-reglen til at smide skatteregnskabet ud efter fem år.

Det er Seges’ erfaring, at landmænd, der gemmer deres skatteregnskaber, har en større mulighed for at opgøre en korrekt og lavere ejendomsavance, da de kan finde og dokumentere anskaffelsessummer, forbedringer, afskrivninger m.m.

Det er ligeledes Seges’ erfaring, at Skat ikke systematisk (eller slet ikke!) gemmer dine skatteregnskaber efter fem år.

Hvis du er kunde i en DLBR-rådgivningsvirksomhed – og har været det i mange år – kan du ofte opleve, at din rådgivningsvirksomhed har gemt de historiske skatteregnskaber.

Seges’ anbefaling er dog klar – gem alle dine gamle skatteregnskaber fra alle de år, hvor du har været landmand – de kan være guld værd ved salg.

Få din avance beregnet

For at du kan optimere beregningen af ejendomsavancen, således at beskatningen bliver mindst mulig, kræver det, at du foretager de rigtige valg, hvor der er valgfrihed i reglerne. En sådan optimering medfører ofte, at der skal foretages flere alternative beregninger.

Seges har udviklet et program, hvor man kan foretage beregning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Programmet hedder Avance2000 og bruges af alle rådgivningsvirksomhederne i DLBR.

Det er Seges’ anbefaling, at landmænd ved beregning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger bør gøre brug af programmet i følgende situationer:

  • Før en handel (salgsforberedelse)
  • Under en handel (konsekvensberegninger)
  • Efter en handel (selvangivelse/foreløbigt regnskab)
  • I forbindelse med beregning af udskudt skat til årsregnskabet.

Kontakt din rådgiver

Seges anbefaler, at du henvender dig til din lokale rådgiver for at få foretaget alternative beregninger af din ejendomsavance i forbindelse med salg af din landbrugsejendom.

Landmænd: Vi vander meget mindre, end kommunen tror

Masser af boringer til markvanding er ikke i brug i Aabenraa kommune. Men det tror kommunen, lyder det fra LandboSyd. Og det giver landmændene problemer med at få tilladelser.

18.000 gæster fredag og regnvejr lørdag i Odense

Efter en flot start i solskin er det fynske dyrskue druknet i regn i dag, hvor de bedste dyr blev kåret. Til gengæld er vejrudsigten lovende for skuets sidste dag søndag.

Den nye ferielov – er din virksomhed klar

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at lønmodtageren kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes.

Vandforsyningsselskab ønsker samarbejde med landmænd

Trefor Vand, Danmarks fjerdestørste vandforsyningsselskab, står over for at skulle lave hundredvis af aftaler med landmænd om pesticidfri drift nær vandboringer. Selskabets virkemiddel lige nu er frivillige aftaler. Selskabet vil lave aftale både inde og uden for BNBO.

Agromek-bussen er stort set fyldt til Borgeby

Der er ved at være fyldt op i Agromek-bussen, der kører fra Midtjylland til Sydsverige i forbindelse med Borgeby Fältdagar den 26. juni. Men det er stadig muligt at komme med.
Side 1 af 1565 (31282 artikler)Prev1234567156315641565Next