bannerPos

Landmand – smid ikke guld på gaden

Gem alle dine gamle skatteregnskaber fra alle de år, hvor du har været landmand – de kan være guld værd ved salg, skriver senior tax manager i Seges, Søren Harrild Eriksen. Foto: Colourbox

Redaktionen

18-05-2019 10:18
Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år gamle.

Af Søren Harrild Eriksen, senior tax manager, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Når en landbrugsejendom sælges, udløser det som oftest store og dyre skatter. Der skal nemlig ske beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance, m.m. Og her er det vigtigt, at du har gemt alle de oplysninger, som skal bruges til beregningen af skatten.

For at kunne opgøre en ejendomsavance korrekt, er det et krav, at alle de grundlæggende oplysninger om ejendommen er til stede.

Ejendomsavancen

Ejendomsavancen (fortjeneste eller tab) ved salg af fast ejendom opgøres som udgangspunkt som forskellen mellem kontantomregnet afståelsessum og kontantomregnet anskaffelsessum + udgifter til investeringer i jord og driftsbygninger.

Hvis du har købt ejendommen før 19. maj 1993, kan du endvidere vælge tre alternative anskaffelsessummer. Herudover er der et væld af regler og muligheder for optimering.

Gem dine regnskaber

Ifølge bogføringsloven skal du gemme regnskab og bilag i fem år. Så dit regnskabsmateriale for 2018 skal minimum opbevares til 31. december 2023.

Mange landmænd benytter femårs-reglen til at smide skatteregnskabet ud efter fem år.

Det er Seges’ erfaring, at landmænd, der gemmer deres skatteregnskaber, har en større mulighed for at opgøre en korrekt og lavere ejendomsavance, da de kan finde og dokumentere anskaffelsessummer, forbedringer, afskrivninger m.m.

Det er ligeledes Seges’ erfaring, at Skat ikke systematisk (eller slet ikke!) gemmer dine skatteregnskaber efter fem år.

Hvis du er kunde i en DLBR-rådgivningsvirksomhed – og har været det i mange år – kan du ofte opleve, at din rådgivningsvirksomhed har gemt de historiske skatteregnskaber.

Seges’ anbefaling er dog klar – gem alle dine gamle skatteregnskaber fra alle de år, hvor du har været landmand – de kan være guld værd ved salg.

Få din avance beregnet

For at du kan optimere beregningen af ejendomsavancen, således at beskatningen bliver mindst mulig, kræver det, at du foretager de rigtige valg, hvor der er valgfrihed i reglerne. En sådan optimering medfører ofte, at der skal foretages flere alternative beregninger.

Seges har udviklet et program, hvor man kan foretage beregning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Programmet hedder Avance2000 og bruges af alle rådgivningsvirksomhederne i DLBR.

Det er Seges’ anbefaling, at landmænd ved beregning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger bør gøre brug af programmet i følgende situationer:

  • Før en handel (salgsforberedelse)
  • Under en handel (konsekvensberegninger)
  • Efter en handel (selvangivelse/foreløbigt regnskab)
  • I forbindelse med beregning af udskudt skat til årsregnskabet.

Kontakt din rådgiver

Seges anbefaler, at du henvender dig til din lokale rådgiver for at få foretaget alternative beregninger af din ejendomsavance i forbindelse med salg af din landbrugsejendom.

Demo kan hjælpe til valg af såmaskine

VKST viser et bredt udsnit af nye såmaskiner på en stor sådemo tirsdag den 3. september på Ny Lellinge ved Køge.

Sådan forebygger du havrerødsot i vintersæd

Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusene kan overføre havrerødsotvirus, oplyser Seges.

Høstdagene skal prioriteres

Høsten er i disse dage udfordret af regn og en ustabil vejrudsigt. Det kræver øget omtanke og fokus for bedst muligt resultat. Planteavlskonsulent giver gode råd til fokusområder.

Flottere smågrise og tilvækst på op imod 550 gram på nordjysk bedrift

Grisene har det godt på Nørregaard i Nordjylland. En del af æren tillægger gårdejer Ole Mathiasen sit samarbejde med DLG og Vilofoss, der har ført til et skifte af foder og mineralblandinger til smågrisene. Mavesundheden er gennem det seneste år forbedret, og tilvæksten er steget fra 480 gram til op imod 550 gram pr. dag.

KMP-fuldfoderanalyse – et billigt men godt alternativ til kemiske analyser

For at sikre sig, at fuldfoderet konstant holder den samme kvalitet, er det muligt at få foretaget en hurtig og billig analyse på Seges’ laboratorie i Skejby.

Majsen har rejst sig

Tilbage i maj måned stod væksten stille i majsen på grund af kulde, men kvælstoffet var stadig tilgængeligt i jorden, da vi fik vand og varme - og så gik det stærkt.

Transportører undersøger juridisk spor

Under torsdagens krisemøde hos grisetransportørerne blev det besluttet at afvente svar på en henvendelse til Fødevarestyrelsen, som man afleverede for flere uger siden. Derudover vil man undersøge, om et 48-timers krav er på linje med EU-regler.
Side 1 af 1606 (32120 artikler)Prev1234567160416051606Next