bannerPos

Landmand – smid ikke guld på gaden

Gem alle dine gamle skatteregnskaber fra alle de år, hvor du har været landmand – de kan være guld værd ved salg, skriver senior tax manager i Seges, Søren Harrild Eriksen. Foto: Colourbox
18-05-2019 10:18

Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år gamle.

Af Søren Harrild Eriksen, senior tax manager, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Når en landbrugsejendom sælges, udløser det som oftest store og dyre skatter. Der skal nemlig ske beskatning af genvundne afskrivninger og ejendomsavance, m.m. Og her er det vigtigt, at du har gemt alle de oplysninger, som skal bruges til beregningen af skatten.

For at kunne opgøre en ejendomsavance korrekt, er det et krav, at alle de grundlæggende oplysninger om ejendommen er til stede.

Ejendomsavancen

Ejendomsavancen (fortjeneste eller tab) ved salg af fast ejendom opgøres som udgangspunkt som forskellen mellem kontantomregnet afståelsessum og kontantomregnet anskaffelsessum + udgifter til investeringer i jord og driftsbygninger.

Hvis du har købt ejendommen før 19. maj 1993, kan du endvidere vælge tre alternative anskaffelsessummer. Herudover er der et væld af regler og muligheder for optimering.

Gem dine regnskaber

Ifølge bogføringsloven skal du gemme regnskab og bilag i fem år. Så dit regnskabsmateriale for 2018 skal minimum opbevares til 31. december 2023.

Mange landmænd benytter femårs-reglen til at smide skatteregnskabet ud efter fem år.

Det er Seges’ erfaring, at landmænd, der gemmer deres skatteregnskaber, har en større mulighed for at opgøre en korrekt og lavere ejendomsavance, da de kan finde og dokumentere anskaffelsessummer, forbedringer, afskrivninger m.m.

Det er ligeledes Seges’ erfaring, at Skat ikke systematisk (eller slet ikke!) gemmer dine skatteregnskaber efter fem år.

Hvis du er kunde i en DLBR-rådgivningsvirksomhed – og har været det i mange år – kan du ofte opleve, at din rådgivningsvirksomhed har gemt de historiske skatteregnskaber.

Seges’ anbefaling er dog klar – gem alle dine gamle skatteregnskaber fra alle de år, hvor du har været landmand – de kan være guld værd ved salg.

Få din avance beregnet

For at du kan optimere beregningen af ejendomsavancen, således at beskatningen bliver mindst mulig, kræver det, at du foretager de rigtige valg, hvor der er valgfrihed i reglerne. En sådan optimering medfører ofte, at der skal foretages flere alternative beregninger.

Seges har udviklet et program, hvor man kan foretage beregning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Programmet hedder Avance2000 og bruges af alle rådgivningsvirksomhederne i DLBR.

Det er Seges’ anbefaling, at landmænd ved beregning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger bør gøre brug af programmet i følgende situationer:

  • Før en handel (salgsforberedelse)
  • Under en handel (konsekvensberegninger)
  • Efter en handel (selvangivelse/foreløbigt regnskab)
  • I forbindelse med beregning af udskudt skat til årsregnskabet.

Kontakt din rådgiver

Seges anbefaler, at du henvender dig til din lokale rådgiver for at få foretaget alternative beregninger af din ejendomsavance i forbindelse med salg af din landbrugsejendom.

Komplicerede regler for unge i landbruget

Generelt må børn under 18 år ikke beskæftige sig farlige maskiner. Patriotisk Selskab beskriver nogle af de mange regler for børn og unge i landbruget.

Sodødeligheden blev sænket med 35 procent

For at bringe sin besætnings sodødelighed ned har Hans Christian Carstensen ændret praksis, så der er indført mere overvågning af søerne. Det har været med til at sænke dødeligheden 35 procent inden for de seneste tre år.

Hold på søerne og få en nem merindtjening

Beregninger fra Velas svinekonsulenter viser, at der kan være en fortjeneste på 180-280.000 kr. om året ved at øge overlevelsen af søer med fem procent.

Russisk hvedeproduktion nedskrives

Efterhånden som den russiske hvedehøst skrider frem, har det vist sig, at udbytterne i år ikke bliver så gode, som tidligere forventet. Derfor nedskriver det russiske konsulentbureau Sovecon nu den samlede russiske hvedeproduktion for 2020.

Kommer olieprisen nogensinde op igen?

Olieprisen har fundet sig et mere stabilt leje efter måneder med voldsomme udsving. Set i forhold til februar måned, så er olieprisen dog stadig lav, og det er nu spørgsmålet, om vi nogensinde igen vil se en oliepris på niveauerne fra før coronakrisen.

Frøgræshøsten udfordret af vejret

Regn har udfordret i engrapgræs, og blæst har kostet tab i rødsvingel

- Med den nye aftale vil vi sikre sukkerroerne i Danmark

Troels Frandsen er ny formand for de cirka 850 sukkerroedyrkende landmænd, der de seneste år har skulle omstille sig fra faste kvoter til det frie marked. – Nu har vi netop indgået en fornyet aftale med Nordic Sugar, der skal medvirke til at sikre den fortsatte sukkerroedyrkning i Danmark, fastslår han.
Side 1 af 1876 (37510 artikler)Prev1234567187418751876Next