Netværksgruppe om solceller

Solceller kan være en god forretning, men der er mange spørgsmål at tage stilling til, inden et solcelleprojekt sættes i gang og også undervejs i processen. Derfor opretter Patriotisk Selskab nu en netværksgruppe.

Patriotisk Selskab etablerer en ny solcelle-netværksgruppe. Arkivfoto

For mange lodsejere har det vist sig at være en god forretning enten at udleje jord til etablering af solceller eller selv at gennemføre større solcelleprojekter. Rundt om i landet er flere lodsejere allerede i gang med solcelleprojekter, og andre gør sig overvejelser. Samtidig er de firmaer, der står for anlæggene, på jagt efter brugbare arealer. Det oplyser Patriotisk Selskab.

Alt i alt er der fra mange sider fokus på solceller. Det kan dog ofte være en længerevarende proces at få en aftale med et solcellefirma i hus. Der kan gå lang tid fra tanke til handling, og der er en række juridiske forhold og skattemæssige konsekvenser, du skal være opmærksom på.

Hertil kommer, at solceller som oftest også har stor bevågenhed lokalpolitisk og blandt naboerne, og denne udefrakommende interesse skal også tænkes ind i processen. Alt i alt er etablering og drift af solcelleanlæg forbundet med en række overvejelser, som de fleste kan have god gavn af at drøfte med andre i samme situation.

Sparring om solceller

Det er også baggrunden for, at Patriotisk Selskab nu etablerer en ny solcelle-netværksgruppe, hvor rådgivere fra Patriotisk Selskab og eventuelt eksterne rådgivere bidrager med viden, og hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer og kendskab til solcellemarkedet, udfordringerne og dagligdagen med et solcelleanlæg på ejendommen.

Den nye netværksgruppe er både for medlemmer, som allerede har solcelleanlæg, og for medlemmer, der går med tanker om at etablere solcelleanlæg.

Der planlægges to-tre møder om året, og møderne vil på skift blive afholdt hos de enkelte medlemmer. Det giver mulighed for at komme ud og se de forskellige anlæg.

Prisen for deltagelse i netværksgruppen er 6.000 kroner om året pr. medlem, og gruppen bliver faciliteret af Patriotisk Selskabs chefkonsulent Michael Mortensen og juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Læs også