Landbrugets grønne omstilling får gas i Fårevejle

Et anlæg, der kan omdanne spildevandsslam til en miljøvenlig ressource og få stor betydning for landbrugets reducering af drivhusgasemissioner, er taget i brug i Fårevejle.

Der er netop blevet sat gang i en væsentlig tilføjelse til rensningsanlægget i Fårevejle i Nordvestsjælland. Her er et anlæg, der blandt andet kan omdanne gylle fra landbruget til biokoks, fjernvarme og grøn gas, således blevet sat i gang.

Anlægget bruger en nyudviklet teknologi fra selskabet AquaGreen, der omdanner klima- og miljøskadelige stoffer i blandt andet slam til noget, der er bedre for kloden.

Det sker ved at fjerne klimagasser, mikroplast, medicinrester, tjærestoffer og flere andre belastende stoffer. Dermed kan restproduktet så anvendes som gødning og opvarmning af boliger.

Anlægget i Fårevejle skal håndtere spildevandsslam fra hele Odsherred Kommunes cirka 50.000 husstande, og der er aftaler med flere andre danske rensningsanlæg og stor interesse fra udlandet.

Millioninvestering

Efter en testfase, der har givet meget lovende resultater, har AquaGreen lanceret en ambitiøs vækststrategi, og samtidig har selskaberne Andel og Sparekassen Sjælland-Fyn via initiativet Impagt Invest Sjælland investeret 8,75 millioner kroner i selskabet.

- Vi er glade for at kunne støtte op om udbredelsen af AquaGreens unikke teknologi, der både reducerer en række miljømæssige risici og baner vejen for en mere bæredygtig genanvendelse af spildevandsslam til gavn for blandt andet landbruget, siger Lars Petersson, der er administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

- AquaGreen passer på den måde perfekt ind i vores ønske om at understøtte virksomheder, der udvikler bæredygtige løsninger, og som har et solidt fundament for vækst, siger han videre.

Stor betydning for landbrug

Hos AquaGreen er man ikke i tvivl om potentialet i den nye teknologi.

- Kunderne står i kø og har, ligesom vi, ventet på de positive driftsresultater, som nu er i hus. Vi har fået og får fortsat henvendelser fra mange interesserede investorer, som ønsker at være med på rejsen. Nu har vi indgået en aftale med Impagt Invest Sjælland, fordi vi vurderer, at de passer godt til os, både på den korte og på den lange bane, siger administrerende direktør for AquaGreen ApS, Henning Schmidt-Petersen.

Markedet bliver ved med at vokse, konstaterer direktøren, og det er ikke begrænset til forsyningsselskaberne i ind- og udland.

- Der er et meget stort potentiale inden for specielt landbrug, hvor der er behov for at reducere drivhusgasemissionerne og benytte landbrugets restprodukter til at producere bæredygtig energi i form af fjernvarme og grøn gas. Her ser vi et meget stort potentiale i et fremtidigt samarbejde med Impagt Invest Sjælland, siger Henning Schmidt-Petersen.

Projektet i Fårevejle er et nyt eksempel på den store udvikling, der er i gang på området, som også omfatter landbrug.

Læs også