Opretter gigantisk energianlæg med grøn energi og power-to-x

Inden 2030 vil energiselskabet GreenGo Energy bygge en af verdens største energiparker i Ringkøbing-Skjern Kommune.

GreenGo Energy og Ringkøbing Skjern Kommune har indgået et samarbejde omkring udvikling og realisering af energiparken Megaton øst for Tarm, som skal omdanne grøn strøm fra vindmøller og solceller til fremtidens grønne brændstoffer til lastbiler, skibe og fly. Det oplyser GreenGo Energy i en pressemeddelelse.

Energiparken er planlagt til at skulle modtage hele fire gigawatt strøm fra solceller og vindmøller og området er af såvel GreenGo Energy som Ringkøbing-Skjern Kommune indmeldt til Staten som et muligt område for en energipark. 

Den grønne strøm skal sendes via direkte linjer fra sol og vind produktionsstederne til Energiparken ved Tarm, som omdanner den til grønne brændstoffer. Energiparkens elektrolysekapacitet bliver på to gigawatt, og den skal ligge ved den kommende Stovstrup 400kV transformerstation øst for Tarm by i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Koster 60 milliarder

Ringkøbing-Skjern Kommune har som mål at blive helt selvforsynende med vedvarende energi, og derfor er borgmester Hans Østergaard glad for interessen fra GreenGo Energy.

- Dette er uden sammenligning det mest ambitiøse og perspektivrige projekt, vi som byråd er blevet præsenteret for. Som Danmarks klimakommune nummer et, har vi i mange år gået forrest i kampen for klimaet. Nu får vi muligheden for at gå forrest igen. Derfor er jeg også begejstret for, at GreenGo Energy ser en mulighed for at gennemføre et projekt af den kaliber i Ringkøbing-Skjern, siger borgmesteren og fortsætter:

- Vi har som kommune nogle af Danmarks mest ambitiøse klimamål, og projektet vil til fulde kunne opfylde vores mål om at blive fuldstændig selvforsynende med vedvarende energi. Samtidig har Megaton-projektet potentialet til at tilføre både Tarm og resten af kommunen nogle store muligheder alene i kraft af økonomien bag projektet. Hertil kommer de erhvervsmuligheder, der vil opstå i kølvandet. Her kan nævnes vertical farming, men det er kun ét af mange mulige nye erhverv, siger Hans Østergaard. 

Den samlede investering i Megaton-projektet ventes at blive omkring 60 milliarder kroner - eller mere end prisen for to storebæltsbroer. Der forventes skabt 300-500 permanente arbejdspladser i forbindelse med energiparken, den tilknyttede produktion af vedvarende energi og i de afledte virksomheder. Produktionen vil for eksempel skabe en del overskudsvarme, som vil blive udnyttet til fjernvarme.

Læs også